Skip to main content
DA / EN

Current Ph.D. projects

At the moment, we have 9 Ph.D. fellows

Anna Holst Fyhn
Individualisering i formueretten
En analyse af det materielle indhold af individualiseringskravet i forskellige formueretlige sammenhænge 

Daniel Skov
Misligholdelsesbeføjelser i lejeretten
En retsdogmatisk analyse af de lejeretlige misligholdelsesbeføjelser med basis i obligationsretten

De juridiske problemer ved privatisering af det ydre rum

Jacqueline Rita Tedaldi 
A human rights approach to community engagement of renewable energy and extractive projects and the role of institutional investors.

Lotte Helms

Hvad forstås ved den rimelige tvivl i det danske retssystem, og hvilken betydning har det for vurderingen af beviser af overvejende subjektiv karakter?
En retsdogmatisk og retssociologisk behandling af det grundlæggende princip inden for strafferetten ”in dubio pro reo” i bevisbedømmelsen

Louise Damkjær Ibsen
Fintech: What is the impact of regulatory competition on financial supervision?

Mathilde Carøe Munkholm
Indsattes ret til sundhed: En undersøgelse af sundhedsbetjening og smitteforebyggelse i kriminalforsorgens institutioner

Terrorforsæt – i retsdogmatisk belysning

Signe Jensen
ISM-koden – en retlig ramme for kvalitetsskibsfart?

Last Updated 21.02.2024