Skip to main content

External funding 2015

Read more about our projects

Meltem Daysal
DKK 5.2 million - DFF (01-08-2015)
Title: Breast Cancer Treatment  
Description: Dette projekt undersøger effekten af at behandle brystkræft i et tidligt stadie. Der ses på socioøkonomiske effekter for kvinden selv og hendes familie. Dette er et særdeles vigtigt emne, da brystkræft er den hyppigste kræftform hos kvinder, og fordi tidlig diagnosticering, højere overlevelsesrater og adgang til mere aggressive behandlinger, betyder at flere patienter undergår behandling. Dette studie bidrager til den eksisterende litteratur ved at identificere kausal effekter gennem anvendelse af register data. Der benyttes et nytænkende forskningsdesign, som udnytter den variation, der er tilstede i brystkræft behandling, som følge af ændringer i diagnostiske kriterier og ændringer i behandlings guidelines. Projektet bidrager yderligere til litteraturen ved at se på et udvidet set af udfald af behandlingen, nemlig effekter der relaterer sig til tilknytning til arbejdsmarkedet, familie struktur, fertilitet og akkumulation af velfærd. Endelig bruger studiet de omfangsrige registerdata til at afdække afledte konsekvenser for patientens pårørende. Helt overordnet, så er dette projekt mere omfattende end tidligere studier foretaget indenfor dette område.

Mircea Trandafir
DKK 1.1 million - DFF (01-08-2015)
Title: The impact of antidepressant use 
Description: In this study, we investigate how antidepressants affect socioeconomic outcomes of treated individuals and their families. This is an important topic because, despite the prevalence in antidepressant use, there is remarkably little evidence on the effects of antidepressants beyond clinical outcomes. Our proposal makes several contributions. First, we employ an innovative research design that yields causal effects by exploiting the exogenous variation in antidepressant use due to physician differences in the propensity to prescribe antidepressants. Second, we investigate the effects of antidepressant use on a large set of outcomes including labor market outcomes, family formation, fertility and delinquency. Third, we rely on large samples from rich register data to separately examine short- and long-term effects. Fourth, we study spillover effects within the family. Overall, our project provides crucial information to policymakers, health professionals, and patients.