Skip to main content

Ethics in health care – an examination of ethical reflection groups

Project description: Ethics in health care – an examination of ethical reflection groups

 

PhD studentHenriette Bruun 

 

Period: 2015-2018 

 

Employment: Psychiatry Region Syddanmark and Department of Regional Health Research, University of Southern Denmark

 

Supervisors
Elsebeth Stenager, Clinical Professor, MD, Psychiatry Region Syddanmark (principal supervisor)

 

Lotte Huniche, Associate professor, Research Unit of User Perspektives, IST, University of Southern Denmark

 

Christian Backer Mogensen, Chief physician og Associate professor at Sygehus Sønderjylland

 

Reidar Pedersen, Professor, Senter for Medisinsk Etikk, Institutt for helse og samfunn, Det medicinske fakultet, Oslo Universitet

Last Updated 28.09.2020