Menu

Education

7.1 – Liste med link til uddannelser som forskningsenheden deltager i/bidrager med viden til.

Listen opstilles på formen:

The research unit contributes to the following educations/studies:

- Bachelorudd.
- Kandidatudd.
- Master/andet-udd.
- Tværfakultære udd.

7.2 – National og international deltagelse i uddannelsesprogrammer.

To give you the best possible experience, this site uses cookies Read more about cookies

Accept cookies