Menu

Activities outside the network

CFP: NORDIC ARTS  & HEALTH RESEARCH CONFERNCE ON 7 NOVEMBER 2018, TURKU, FINLAND
We warmly invite all Nordic researchers interested in the intersections of arts, culture, health and wellbeing to join the multidisciplinary Arts & Health Research Conference on 7 November 2018 in Turku.

Please send your abstract no later than August 15, 2018 

More details

______________________________________________________________________________________________________________

CONFERENCE "CULTURAL CROSSINGS OF CARE - AN APPEAL TO THE MEDICAL HUMANITIES" - 12-13 OCTOBER 2018 - UNIVERSITY OF OSLO
Honorary guest and speaker: Holberg Prize Winner and Professor Julia Kristeva, Université Paris Diderot
Keynote speaker: Professor Marie Rose Moro, Université Paris Descartes

More details

__________________________________________________________________________________________________________________________

SYMPOSIUM "THE PATIENT AS TEXT - REVISITED" - 11-13 SEPTEMBER 2018 - PÅ THE NORWEGIAN UNIVERSITY CENTRE IN PARIS - ARRANGERET AF UiT THE ARCTIC UNIVERSITY OF NORWAY
”The patient as text – revisited” arrangeras 11-13 september 2018 av Universitetet i Tromsø, med anledning av att det gått ”The patient as text – revisited” arrangeras 11-13 september 2018 av Universitetet i Tromsø, med anledning av att det gått 20 år sedan Petter Aaslestads Pasienten som text gavs ut. Se bifogat dokument för mer information och call for papers. Deadline för abstracts är 1 mars.

Yderligere info

_______________________________________________________________________________________

KONFERENCE "KULTUR KAN GIVE SUNDHED" - 5. FEBRUAR 2018 - VIDENCENTER FOR KULTUR OG SUNDHED, AALBORG UNIVERSITET
Konferencen "Kultur kan give Sundhed" har fokus på hvilken rolle kunst- og kulturaktiviteter kan have for sundheden.

Foreløbigt program

Yderligere info om konferencen "Kultur kan give Sundhed", 5. februar 2018

___________________________________________________________________________________________

WORKSHOP IN NARRATIVE MEDICINE , JANUARY 12-14, 2018. UNIVERSITY OF MAINZ, GERMANY.
More details
Deadline for registration is December 15, 2017

____________________________________________________________________________________________

VÄLKOMMEN TILL WORKSHOP I NARRATIV MEDICIN DEN 24-25 NOVEMBER PÅ
KUNGÄLVS SJUKHUS.

Vi har den stora förmånen att få bjuda in till två dagar runt berättelsen och dess betydelse för att ställa diagnos och hantera sjukdom och även som etiskt instrument. Narrativ medicin är också ett sätt att använda litteratur, konst och filosofi mm för att reflektera runt våran roll som läkare, sköterska eller annan vårdpersonal. Att hitta den inneboende kraft som finns i varje patientmöte.

Workshopen hålls på Kungälvs sjukhus fredag och lördag och innehåller föreläsningar, gruppövningar och teaterföreställningen
"Patti Smith i november" på fredag kväll med middag på världskulturmuseet i Göteborg.

Vi är stolta över att kunna presentera ett flertal föreläsare bland annat.

JOHN LAUNER, Distriktsläkare, författare och föreläsare från University College i London och the Tavistock Clinic. Han är ordförande i Association for Narrative Medicine in Healthcare samt associated editor för British Medical Journal (BMJ).

ASTRID SEEBERGER, Professor vid Karolinska institutet och ansvarig för professionell utveckling på läkarlinjen på Karolinska. Hon är
specialist i njurmedicin och författare som debuterade med den uppmärksammade boken "Den skamlösa nyfikenheten" nu aktuell med sin
nya bok "Goodbye Bukarest". Hon är en flitigt anlitad talare.

AGNETA PLEIJEL, Poet, dramatiker och författare. Tidigare redaktör på Ord och Bild. Litteraturkritiker och kulturchef på Aftonbladet på
1970-talet. Tidigare ordförande för Svenska Pen. Professor på Dramatiska institutet 1992-1996. Nu aktuell med självbiografiska
”Doften av en man”.

Du kommer att ingå i en grupp som träffas vid flera tillfällen under workshopen. Kursmaterial med texter skickas ut innan kursen.

Kursantalet är satt till max 60 personer så anmäl dig snarast.

För ST-läkare uppfyller kraven del av delmål a1, a2 och b1 enligt läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS 2015:8.

I deltagaravgiften – 2000 kr – ingår lunch samt för- och eftermiddagsfika under båda dagarna samt föreställningen och buffén
på fredag kväll på världskulturmuseet.

Välkommen!

Svensk förening för Narrativ Medicin i samarbete med Kungälvs
sjukhus, Medicinkliniken, Kultur & hälsa Göteborgs Universitet och
Columbia University New York.
www.narrativmedicin.se

___________________________________________________________________

Workshop- Writing, Narratives and Medicine hos REHPA - 3 October 2017
Dagens hovedtaler var professor Rita Charon, Colombia University, som er en hovedkraft bag ”narrativ medicin” og forfatter til hovedværket Narrative medicine. Honoring the stories of illness. Oxford University Press (2006) og seneste udgivelse The Principles and Practice of Narrative Medicine. Oxford University Press (2017).  
Hos REHPA har vi i vinteren 2016/17 gennemført det første skriveværksted for mennesker ramt af livstruende sygdom som et innovativt ophold – og med den teoretiske ramme ”narrativ medicin” som baggrund. Skriveværkstedet blev til på initiativ af professor Anne-Marie Mai og postdoc Anders Juhl Langscheidel Rasmussen (IKV) og udviklet og gennemført i et tværvidenskabeligt samarbejde mellem Institut for Kulturvidenskaber, SDU, og REHPA samt to erfarne skønlitterære forfattere. Professor Helle Ploug Hansen, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU, har bidraget med etnografisk arbejde og evaluering i forbindelse med skriveværkstedet – de første resultater fremlægger hun på workshoppen. Se evt. http://www.rehpa.dk/borger/rehabiliteringsforloeb
____________________________________________________________________

Inaugural Congress of the Northern Network for Medical Humanities Research
14th-15t September 2017 - Durham University

 

To give you the best possible experience, this site uses cookies Read more about cookies

Accept cookies