Skip to main content
Error while rendering view [MainNavigation].

Activities outside the network

Ph.d.-kursus: Litteratur og medisin (digital undervisning)

Ph.d.-kurset HIF-8100: Litteratur og medisin organiseres av Forskningsgruppen Health, Art and Society (HAS) ved UiT – Norges arktiske universitet. Kurset presenterer ulike litteraturvitenskaplige fagtradisjoners teoretiske og metodiske relevans for feltet litteratur og medisin, og undersøker hva studiet av litterære og medisinske tekster betyr for vår forståelse av forestillinger om sunnhet og sykdom. Kursen har et fokus på tverrfaglighet og konkrete metoder som deltakerne kan bruke i sin egen forskning. Eksamensarbeidet gir deltakere mulighet til å presentere sine avhandlingsprojekt og få feedback på disse fra kursets lærere. 

Emneansvarlig: Henrik Johnsson (henrik.johnsson@uit.no) 

Se opslaget her

___________________________________________________________________________________

BNIM - Narrative Interview and Case Interpretation

February 13-19 there is an very interesting BNIM-course. Designed for PhD students and professional researchers, the course provides a thorough training in doing BNIM biographic narrative interviews, together with ‘hands-on experience’ of following BNIM interpretation procedures. Students develop a sense of how their own research projects might use such aspects and components.

If you are interested and might want to apply, contact tom.wengraf@gmail.comfor with questions, and some information about yourself and the research for which you would like to use BNIM. 

Course cost: 880 euro (Early bird - before 1st of february) 

Go to the PDF

___________________________________________________________________________________

Call for Papers: K&K 131 (FS21): Sygdom

Tidsskriftet Kultur og Klasse inviterer med nummeret Sygdom artikler, der undersøger kulturvidenskabernes rolle i en tid, hvor sygdom og sundhed optager store dele af den offentlige diskurs – politisk såvel som kulturelt og kunstnerisk.

Deadline for abstracts: 1. marts 2020. Abstracts sendes til hvidtfeldt@sdu.dk og pkha@sdu.dk.

Deadline for indsendelse af artikler baseret på accepterede abstracts: 1. september 2020.

Se opslaget her

___________________________________________________________________________________

Call for Papers: Særnummer: Sorgens Kultur

Nordiske Udkast, tidsskrift for kritisk samfundsforskning, inviterer til refleksion over og kritisk diskussion af sorgens sociokulturelle forudsætninger i vores samtid. Særnummeret sigter mod at give plads til forskellige faglige, empiriske og teoretiske perspektiver, og eventuelle bidrag kan fx omhandle (men er ikke begrænset til) følgende emner:

  •  Sorgens sociokulturelle forudsætninger i vores samtid
  • Teknologiens betydning for sorgpraksisser og -erfaringer
  • Sorgens plads i kunsten og skønlitteraturen
  • Sorgens sociale og politiske aspekter
  • Sorg, klima og økologi
  • Sorgens kulturelle og institutionelle praksisser
  • Diagnosticering og behandling af sorg

Bidrag skrives på skandinaviske sprog.
Send et abstract (maks. 300 ord) til ester@hum.aau.dk og alfred@hum.aau.dk inden d. 1. marts
2020. Endelige artikler forventes indsendt d. 1. juni 2020.
Eventuelle spørgsmål rettes til ansvarshavende redaktion:
Ester Holte Kofod: ester@hum.aau.dk eller Alfred Bordado Sköld: alfred@hum.aau.dk.

___________________________________________________________________________________

Workshop i Narrativ medicin 17-18 januar 2020

Sahlgrenska Universitetssjukhuset – medicinkliniken Mölndal står som värdar när Svensk förening för narrativ för fjärde gången arrangerar en workshop i Narrativ medicin.

Med nationella talare samt praktiska gruppövningar utifrån texter, konst och berättelser inbjuder vi till två spännande dagar runt temat narrativ medicin. Fredagkvällen är vikt till fest och framträdande av Daniel Lemma

Workshopen har genom åren varit fulltecknade och vi ger plats för 70 deltagare i år. Den vänder sig till läkare, sköterskor och alla som arbetar i vården men också till den som intresserar sig för berättelsens betydelse. Narrativ medicin är ett forum för medicin och humaniora.  

Deadline for tilmelding: 1. januar 2020

Se programmet og tilmeld dig her

___________________________________________________________________________________

Call for writers:  Synapsis: A Journal of Health Humanities:   

”We are pleased to invite new writers to contribute to Synapsis: A Journal of Health Humanities. The site is founded and edited by Arden Hegele, a literary scholar, and Rishi Goyal, a medical doctor. We are looking for 8-10 PhD students and junior scholars whose work intersects with the medical humanities to become regular writers for our publication. The commitment is one piece of writing every two months. These pieces can intersect with your research, or be one-off creative explorations. Contributions need not be long (500 to 1,000 words is ideal). Please see the journal site for the kind of work our writers produce. To apply, please write to the assistant editor, Liz Bowen (elb2157@columbia.edu), with a short statement of interest and a CV. The deadline to apply for a writing position is August 31, end of day.” 

___________________________________________________________________________________

CFP: "Spaces of Illness", 8.-10. juni 2020, Sommarøy udenfor Tromsø. 

Gjennom prosjektet Spaces of Illness ønsker forskningsgruppen Health, Art and Society (HAS) ved UiT Norges Arktiske Universitet å utforske rommets særegne betydning for sykdom og sykdomserfaring hos pasienter og pårørende.

Spaces of Illness ønsker bidrag som tematiserer sted eller rom i forbindelse med sykdom. Bidragene bør ha et narrativt perspektiv. Tverrfaglige bidrag ønskes særlig velkommen. Målet er å publisere bidragene som en antologi i bokserien Narratologia på forlaget de Gruyter https://www.degruyter.com/view/serial/19096.

På bakgrunn av innsendte abstracts vil et knippe forskere inviteres til å sende inn et ferdig artikkelutkast og til å delta på workshopen der alle artiklene vil diskuteres og kommenteres. Deadline for abstracts er 10. oktober 2019. Deadline for artikkelutkast vil være 15. april 2020. Abstracts sendes linda.nesby@uit.no

Læs mere om Health, Art and Society (HAS)

___________________________________________________________________________________________________

Konference:  ”Hvordan vi bruger sproget: Ordenes betydning i samtalen med og om mennesker i sygdomsforløb”, 26. september 2019, Nyborg
Nationalt Netværk for Sundhedspædagogik i Patientuddannelse og Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet inviterer til konference.

Yderligere info

___________________________________________________________________________________________________

Call for abstracts: Existential Medical Humanities on 7-8 November 2019, Södertörn
We are delighted to announce a Call for abstracts for the conference and meeting for the National Network for Medical Humanities and Social Sciences.
DeadlineAugust 15. 2019

More details

___________________________________________________________________________________________________

Ph.d.-kursus i Tromsø: 11.-13. november 2019, Tromsø
HAS-gruppen afholder et ph.d.-kursus med temaet litteratur og medicin.

Yderligere info

___________________________________________________________________________________________________

CFP: Nordic Arts and Health conference on 21st May 2019 in Malmö
We are delighted to announce a Call for Papers and registration for the conference Nordic Arts and Health Research Network.

More details

Please note - you need to register even if you have or are intending to send an abstract/proposal for a workshop.

___________________________________________________________________________________________________

CFP: Sick girls in European visual art, literature, medical science and popular culture in the 19th century, Aarhus University - November 7-8, 2019
We're delighted to announce a Call for Papers for the conference Sick girls in European visual art, literature, medical science and popular culture in the 19th century, at Aarhus University on November 7-8 2019.
Deadline June 15, 2019

More details

____________________________________________________________________________________________________

CFP: Nordic Arts and Health conference - 21st May, 2019 in Malmö
Nordic Arts and Health Research Network hosts an Arts & Health conference on 21st May 2019 in Malmö, Sweden with focus on Arts & Health practice – bringing together researchers and practitioners. We invite you to an exciting day with presentations, workshops and network opportunities with your Nordic Arts and Health colleagues at the Clinical Research Center.

More details

______________________________________________________________________________________________________

CFP: NORDIC ARTS  & HEALTH RESEARCH CONFERNCE ON 7 NOVEMBER 2018, TURKU, FINLAND
We warmly invite all Nordic researchers interested in the intersections of arts, culture, health and wellbeing to join the multidisciplinary Arts & Health Research Conference on 7 November 2018 in Turku.

Please send your abstract no later than August 15, 2018 

More details

______________________________________________________________________________________________________________

CONFERENCE "CULTURAL CROSSINGS OF CARE - AN APPEAL TO THE MEDICAL HUMANITIES" - 12-13 OCTOBER 2018 - UNIVERSITY OF OSLO
Honorary guest and speaker: Holberg Prize Winner and Professor Julia Kristeva, Université Paris Diderot
Keynote speaker: Professor Marie Rose Moro, Université Paris Descartes

More details

__________________________________________________________________________________________________________________________

SYMPOSIUM "THE PATIENT AS TEXT - REVISITED" - 11-13 SEPTEMBER 2018 - PÅ THE NORWEGIAN UNIVERSITY CENTRE IN PARIS - ARRANGERET AF UiT THE ARCTIC UNIVERSITY OF NORWAY
”The patient as text – revisited” arrangeras 11-13 september 2018 av Universitetet i Tromsø, med anledning av att det gått ”The patient as text – revisited” arrangeras 11-13 september 2018 av Universitetet i Tromsø, med anledning av att det gått 20 år sedan Petter Aaslestads Pasienten som text gavs ut. Se bifogat dokument för mer information och call for papers. Deadline för abstracts är 1 mars.

Yderligere info

_______________________________________________________________________________________

KONFERENCE "KULTUR KAN GIVE SUNDHED" - 5. FEBRUAR 2018 - VIDENCENTER FOR KULTUR OG SUNDHED, AALBORG UNIVERSITET
Konferencen "Kultur kan give Sundhed" har fokus på hvilken rolle kunst- og kulturaktiviteter kan have for sundheden.

Foreløbigt program

Yderligere info om konferencen "Kultur kan give Sundhed", 5. februar 2018

___________________________________________________________________________________________

WORKSHOP IN NARRATIVE MEDICINE , JANUARY 12-14, 2018. UNIVERSITY OF MAINZ, GERMANY.
More details
Deadline for registration is December 15, 2017

____________________________________________________________________________________________

VÄLKOMMEN TILL WORKSHOP I NARRATIV MEDICIN DEN 24-25 NOVEMBER PÅ
KUNGÄLVS SJUKHUS.

Vi har den stora förmånen att få bjuda in till två dagar runt berättelsen och dess betydelse för att ställa diagnos och hantera sjukdom och även som etiskt instrument. Narrativ medicin är också ett sätt att använda litteratur, konst och filosofi mm för att reflektera runt våran roll som läkare, sköterska eller annan vårdpersonal. Att hitta den inneboende kraft som finns i varje patientmöte.

Workshopen hålls på Kungälvs sjukhus fredag och lördag och innehåller föreläsningar, gruppövningar och teaterföreställningen
"Patti Smith i november" på fredag kväll med middag på världskulturmuseet i Göteborg.

Vi är stolta över att kunna presentera ett flertal föreläsare bland annat.

JOHN LAUNER, Distriktsläkare, författare och föreläsare från University College i London och the Tavistock Clinic. Han är ordförande i Association for Narrative Medicine in Healthcare samt associated editor för British Medical Journal (BMJ).

ASTRID SEEBERGER, Professor vid Karolinska institutet och ansvarig för professionell utveckling på läkarlinjen på Karolinska. Hon är
specialist i njurmedicin och författare som debuterade med den uppmärksammade boken "Den skamlösa nyfikenheten" nu aktuell med sin
nya bok "Goodbye Bukarest". Hon är en flitigt anlitad talare.

AGNETA PLEIJEL, Poet, dramatiker och författare. Tidigare redaktör på Ord och Bild. Litteraturkritiker och kulturchef på Aftonbladet på
1970-talet. Tidigare ordförande för Svenska Pen. Professor på Dramatiska institutet 1992-1996. Nu aktuell med självbiografiska
”Doften av en man”.

Du kommer att ingå i en grupp som träffas vid flera tillfällen under workshopen. Kursmaterial med texter skickas ut innan kursen.

Kursantalet är satt till max 60 personer så anmäl dig snarast.

För ST-läkare uppfyller kraven del av delmål a1, a2 och b1 enligt läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS 2015:8.

I deltagaravgiften – 2000 kr – ingår lunch samt för- och eftermiddagsfika under båda dagarna samt föreställningen och buffén
på fredag kväll på världskulturmuseet.

Välkommen!

Svensk förening för Narrativ Medicin i samarbete med Kungälvs
sjukhus, Medicinkliniken, Kultur & hälsa Göteborgs Universitet och
Columbia University New York.
www.narrativmedicin.se

___________________________________________________________________

Workshop- Writing, Narratives and Medicine hos REHPA - 3 October 2017
Dagens hovedtaler var professor Rita Charon, Colombia University, som er en hovedkraft bag ”narrativ medicin” og forfatter til hovedværket Narrative medicine. Honoring the stories of illness. Oxford University Press (2006) og seneste udgivelse The Principles and Practice of Narrative Medicine. Oxford University Press (2017).  
Hos REHPA har vi i vinteren 2016/17 gennemført det første skriveværksted for mennesker ramt af livstruende sygdom som et innovativt ophold – og med den teoretiske ramme ”narrativ medicin” som baggrund. Skriveværkstedet blev til på initiativ af professor Anne-Marie Mai og postdoc Anders Juhl Langscheidel Rasmussen (IKV) og udviklet og gennemført i et tværvidenskabeligt samarbejde mellem Institut for Kulturvidenskaber, SDU, og REHPA samt to erfarne skønlitterære forfattere. Professor Helle Ploug Hansen, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU, har bidraget med etnografisk arbejde og evaluering i forbindelse med skriveværkstedet – de første resultater fremlægger hun på workshoppen. Se evt. http://www.rehpa.dk/borger/rehabiliteringsforloeb
____________________________________________________________________

Inaugural Congress of the Northern Network for Medical Humanities Research
14th-15t September 2017 - Durham University

 

Last Updated 09.09.2021