Skip to main content

Publications associated with the project

Future publications

Ellen Krogh (in press). Crossing the divide between writing cultures. I Miller, K.S., Lindgren, E., Stevenson, M. (eds.). Transitions in Writing. A Volume in the series, Studies in Writing, Series Editor Gert Rijlaarsdam, published by Brill.

Dysthe, O., Hertzberg, F., Krogh, E., & Brorsson, B. N. (2017). Writing in The Content Areas: A Scandinavian Perspective Combining Macro, Meso, and Micro Levels. In S. Plane, C. Bazerman, F. Rondelli, C. Donahue, A. N. Applebee, C. Boré, P. Carlino, M. Marquilló Larruy, P. Rogers, & D. Russell (Eds.), Research on Writing: Multiple Perspectives (pp. 235-242). Fort Collins, Colorado: The WAC Clearinghouse.

2017

Elf, N. (2017). Taught by bitter experience: A timescales analysis of Amalie’s development of writer identity in Danish secondary and upper secondary education. In T. Cremin & T. Locke (Eds.), Writer Identity and the Teaching and Learning of Writing (pp. 183-199). Oxon / New York: Routledge.

2016 

Ellen Krogh & Karen Sonne Jakobsen (red.) (2016). Skriverudviklinger i gymnasiefag. Odense: Syddansk Universitetsforlag. Med bidrag af Torben Spanget Christensen, Nikolaj Frydensbjerg Elf, Peter Hobel, Steffen M. Iversen, Karen Sonne Jakobsen, Ellen Krogh, Anke Piekut  og Ole Togeby.

Anke Piekut & Peter Hobel (2016). Dobbelt integration af skriftlighed på VUC. I Beck, S. m.fl. (red.). Forskning i og med praksis på VUC. Nye veje for tænkning, tale, skrift og handling. S. 215-320. Kbh.: Forlaget UP.

Christensen, Torben Spanget (2016). Student notes as a mediating tool for learning in school subjects. In Qvortrup, Ane et al. (eds.). On the Definition of Learning. Odense: University of Southern Denmark Press. Kan downloades her

2015

Ellen Krogh, Torben Spanget Christensen, Karen Sonne Jakobsen (red.) (2015). Elevskrivere i gymnasiefag. Odense: Syddansk Universitetsforlag. Med bidrag af Ellen Krogh, Torben Spanget Christensen, Niels Bonderup Dohn, Nikolaj Frydensbjerg Elf, Peter Hobel, Karen Sonne Jakobsen, Anke Piekut, Ole Togeby. Læs mere om bogen her. Køb bogen på forlagets hjemmeside her.

Nikolaj Frydensbjerg Elf (2015). Multimodal kommunikation i interkulturelle pædagogiske praksisser. I P. Hobel, L. Zeuner & H. L. Nielsen (red.). Interkulturel pædagogik. København: Upress.

Peter Hobel (2015): Skriveordrer og tværfagligt samarbejde. I Otnes, Hildegunn (red.): Skriveoppgaver. Trondheim: Akademika, Skriftserien Skole- og Utdanningsforskning

Ellen Krogh og Anke Piekut (2015). Voice and Narrative in L1 Writing. L1 – Educational Studies in Language and Literature.

2014

Steffen Møllegaard Iversen. Skrivning og skriveudvikling i de gymnasiale matematikfag. Ph.d.-afhandling, Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet.

Ellen Krogh (2014). Overgangen fra grundskole til gymnasium. En elevskrivers håndtering af skiftende skrivekulturer og positioneringer. I Holmberg, P. & Nordenstam, A. (red.). Mångfaldens möjligheter. Konferensvolym, Svenska med didaktisk inriktning 11/ Nordiska konferensen för modersmålsdidaktik 4. Göteborg 5-6 december 2013. Kan downloades her.

Steffen Møllegaard Iversen (2014). Identity as an Analytical Tool to Explore Students’ Writing. Proceedings of the Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8). Antalya, Tyrkiet. 6.-10. februar, 2013.

Nikolaj Frydensbjerg Elf (2014). Her er Martin Nysgerrig: En elevs legende konstruktion af skriveridentitet i fysik/kemi. I KvaN, 99, Tema: Literacy - sprog og læring. S. ??-??.

Nikolaj Frydensbjerg Elf (2014).Teknologi, skrivekultur og skriveridentitet. I A. Skaftun, A. J. Aasen & P. H. Uppstad (Eds.), Skriv! Les! 2. S. 291-314. Oslo: Fagbokforlaget.

Karen Sonne Jakobsen (2014). Skriftlighed. I Hanne Leth Andersen, Susana S. Fernández, Dorte Fristrup og Birgit Henriksen (red.): Fremmedsprog i gymnasiet – teori, praksis og udsyn. S. 115-130. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Karen Sonne Jakobsen (2014). En helt anden måde at skrive på. Et studie i skriftlighed i projektarbejde med tysk som fremmedsprog. I Wissenswert 25, s. 16-22

Nikolaj Frydensbjerg Elf (2014). Læremidler som social praksis i fag. I Krogh, Ellen og Sven Erik Holgersen (red.): Cursiv. Tema: Sammenlignende fagdidaktik, nr. 13. Emdrup: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Univsersitet. S. 97-122. Online og kan downloades her.

Torben Spanget Christensen, Nikolaj Frydensbjerg Elf, Ellen Krogh (2014). Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse. Syddansk Universitetsforlag. 370 s. Læs om bogen, og køb den her.

Ellen Krogh (2014). Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse. I Viden om læsning nr. 15. Tema: Lad os skrive om skrivedidaktik. Kan downloades her.

Ole Togeby (2014): Bland blot genrerne - ikke tekstarterne! Om sprog, tekster og samfund. Samfundslitteratur. 275 s. Læs om bogen og køb den her.

2013

Peter Hobel (2013): When the Entire World is Pushed into the Classroom: Reflections on Communication, Interculturalism and Education and on Intercultural Education in the Danish Upper Secondary School. I Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education, 1, S. 227-252. Kan downloades her.

Karen Sonne Jakobsen (2013): ”En helt anden måde at skrive på”. Et studie i skriftlighed i projektarbejde med tysk som fremmedsprog. I Nordic Journal of Modern Language Methodology, 2, 1, upagineret (20 sider).

2012

Anke Piekut (2012). Genreskrivning i de fire gymnasiers danskfag – en undersøgelse af genrekompetence i elevbesvarelser fra de fire ungdomsuddannelser. Ph.d.-afhandling, Det humanistiske fakultet, Syddansk Universitet. Kan downloades her.

Ellen Krogh (2012). Literacy og stemme – et spændingsfelt i modersmålsfaglig skrivning. Sigmund Ongstad (red.). Nordisk modersmålsdidaktik. Forskning, felt og fag. S. 260-289. Oslo: Novus Forlag.

Peter Hobel & Ellen Krogh (2012). Skriveridentifikationer i religionsfaget: Et delstudie i forskningsprojektet Faglighed og skriftlighed. I Skriv! Les! 1. S. 45-63. Trondheim: Akademika forlag. Forlaget har venligst givet tilladelse til at kapitlet kan downloades her.

Krogh, Ellen og Hobel, Peter (2012). ”Årets bedste opgave”: en analyse af en elevtekst i dens kontekst. In: Matre, Synnøve; Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard og Solheim, Randi (red.): Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. Side 137-150. Oslo: Universitetsforlaget. Forlaget har venligst givet tilladelse til at artiklen kan downloades her

Nikolaj Frydensbjerg Elf (2012). Giver det mening at forske i ’kulturfag’? På vej mod et studie af skrivning i dansk og engelsk i en gymnasiekontekst. I: Cursiv 7 (temanummer om Sammenlignende fagdidaktik, redigeret af Frede V. Nielsen og Ellen Krogh). S. 133-158. Emdrup: Aarhus Universitetsforlag. Tilgængelig på tidsskriftets hjemmeside her.

Ole Togeby (2012). Bland blot genrerne. I Dansk Noter, 4, s. 16-21. Kan downloades her.

2011

Torben Spanget Christensen & Peter Hobel (2011). Faglighed og skriftlighed: En projektbeskrivning. I: Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education, 1. Tilgængelig på tidsskriftets hjemmeside.

2010

Ellen Krogh (2010). Ny skriftlighed - på tværs af fag og i danskfaget. Fællesskrift, 10, 24-29. Dansklærerforeningen.

Nikolaj Frydensbjerg Elf (2010). Skriftlighed i overgangen fra folkeskole til gymnasieuddannelse. Dansk Noter, 3, 28-37.

Last Updated 21.06.2018