Skip to main content

PhD defences and doctoral defences

2019: 

13 Setember  Asger Nørlund Christensen:
”Maritime kontakter imellem den danske konges riger og Nederlandene i den tidlige moderne periode” 
5 April Martin Hvidt:
Doctotral oral defence: Social and EconomicDevelopment in the Contemporary ArabGulf States".
29 March  Jesper Lundsby Skov:
”Frihed og ret: En begrebshistorisk analyse af forholdet mellem forfatning og frihedsrettigheder ca. 1840-1953” 
31 January Stine Grønbæk Jensen:
”At åbne skuffen - om tidligere børnehjemsbørns transformationer af selvet og den sociale verden gennem erindringsarbejde”


2018:

8 November  Benjamin W. Pedersen:
"Universal Historiography - A Study in the Origin, Nature and Development of Ancient Universal History"
7 November  Christian Etheridges:
"The Transmission and Reception of Science in Medieval Scandinavia 1100-1525" 
18 May Merete Bo Thomsen:
Dansksindede i udvalgte sydslesvigske landdistrikter –  nationale praksisser 1919-1933 
14 May  Søren Nørby:
Når fjenden forsvinder. Det danske flyvevåbens omstilling fra  Berlinmurens fald 1989 til krigen over Libyen 2011 
2 Februay Morten Pedersen:
Doktordisputatsforsvar: When China awakens...Dansk multinational virksomhed i Asien før Anden Verdenskrig
11 January Steffen Hope:
Constructing institutional identity through the cult of royal saints, c. 1050-c. 1200

2017:

24 March Daniel Henschen:
Kaldets verden. En historie om missionsbevægelsen i Danmark fra 1890 til 1950 
17 January Rasmus Sinding Søndergaard:
The Institutionalization of Human Rights: Congress, Reagan, and U.S. Foreign Policy
12 January Kristina Krake:
Skandinavien i ekstremernes tidsalder -Systemkritik og domokratiforsvari mellemkrigstiden 1919-1939

 2016: 

1 December Maja Gildin Zuckerman:
Broadening Home: The Emergence of Danish Zionism and its Topological Expansion of Danish Jewishness, 1897-1914
3 July Karna Kjeldsen:
Kristendom i folkeskolens religionsfag - politiske og faglige diskussioner, repræsentation og didaktisering
1 June Mai Hostrup Brunse:
Are Sisters Doing It For Themselves. Kvinder og politik i Danmark efter 1945
15 April René Schrøder Christensen:
Odense Staalskibsværft 1918-2012 - Et teknologisk førende værft nationalt og internationalt?
29 January Martin Ledstrup:
Oscillations of Nationhood: A Sociology of In-betweenness in the United Arab Emirates
26 January Jesper Hansen:
Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde – et bebyggelseshistorisk regionalstudie
8 January Claudia Wittig:
Instructing and Constructing Nobility: Moral-Didactic Poetry in twelfth- and thirteenth-century Germany and England