PhD projects

A number of PhD Fellows are employed by the institute while they work on their PhD thesis. Most of them write their thesis in Danish, some, however, choose to write in English. All ongoing PhD projects are listed below by name of the PhD Fellow and title of their project. The ones written in English have a link attached to a further description of the project.

Asbjørn Carbuhn Aae
Sovjetunionen og Norden 1968-1988

Maria Østerby Elleby
Decline of the witch trials:
Deconstruction of witchcraft as a crime 1660-1730

Nils Valdersdorf Jensen
Smuglernes Paradis – moral og stat i Det sydfynske Øhav 1850-2000

Hend al Sulaiti
Rentier State Theory and its application and implications on the political and economic aspects in the Gulf Cooperation Council's member states

Rasmus Vangshardt
The medievalisms of the world theatre from Calderón to Hofmannsthal. An alternative current in literary modernity

Chiara D'Agostini
Mapping the Empire: Ptolemy’s Geography and Byzantine cartography from the 12th to the 15th century

Sarah Louise Madsen
Diagnosis: Refugee – an empirical study of Middle Eastern asylum seekers’ and Danish health care professionals’ body negotiations of victimhood

Ahmed Abou El Zalaf
Det Muslimske Broderskabs udvikling i perioden 1954-70.

Benjamin Weber Pedersen
Hil Aser! Hil Asynjer! Hil dig, du moderlige muld!
Et studie af religiøse diskurser om materialitet og politiseren i det danske asatromiljø

Jeanne Søberg Jørgensen
Forbrydere, følelser og fællesskaber - Forbryderes supplikker i Danmark 1699-1746.

Vibeke Kaiser-Hansen
Blomstring og nedgangstid - danske "kleinstadtjuden" ca. 1800-1900 belyst gennem udvalgte byer i kongeriget

Julie Andersen
På ferie med kufferten fuld af (krigs)minder? Danske turister i Vesttyskland i årene 1950 – 1970

Anne Hagen Berg
Udryddelse af (u)farlige børnesygdomme. Folkesundhedspolitik 1980-2000

Cecilie Bjerre
Anbringelser af børn i Danmark, 1905-1975

Rejhan Bosnjak
En undersøgelse af det danske mindretals selvforståelse

Asger Nørlund Christensen
Maritime cultural exchange between the realms of the Danish king and the Netherlands in the early modern.
A study of the maritime cultural development in the Danish Conglomerate state  through contact with Dutch maritime centers

Anders Dalsager
Da ungdommen blev udenrigspolitisk. Danske partipolitiske ungdomsorganisationer mellem kold krig og afspænding 1945-1973

Christian Etheridge
The Transmission of Scientific Treatises into Medieval Scandinavia via Trade Routes and Scribal Centres: An Examination of the Production and Diffusion of these works in Bergen, Lund, Roskilde, Vadstena, and Viðey 1000-1550

Valdemar Hedelykke Grambye
Antikvarernes netværk og verdensbillede 1650-1750 - private samlinger mellem mikrokosmos og hybridernes fald

Steffen Hope
Constructing Identity through the Cult of Saints in the Twelfth Century

Stine Grønbæk Jensen
Ubekvemme minder – en undersøgelse af tidligere anbragtes kamp for anerkendelse

Tine Kondrup
Ude af syne, men ikke af sind - Den danske adels mindekultur i senmiddelalderen

Julian Lamberty
Universitetet i konkurrencestaten: Et casestudie af Syddansk Universitet 1991-2016

Kasper Haunstrup Madsen
Mellem centrum og periferi: Den folkelige bevægelses påvirkning på de kulturhistoriske lokalmuseer i perioden fra 1850-1950

Line Mex-Jørgensen
Egyptian university students' imaginaries of the good life

Aske Hennelund Nielsen
Dansk atomkultur – Dansk opfattelse af atomenergi fra 1945 til 1963

Benjamin W. Pedersen
Universal Historiography – A Study in the Advent, Nature, Development and Reception of Ancient Universal History

Claudia Læssøe Pedersen
The Political and Military Challenges of Urban Warfare in the Israeli-Arab conflicts 1982-2014

Gry Hvass Pedersen
Visions of Modern Muslim Selfhoods among Contemporary Students at International Islamic Universities in Asia

Sofie Pedersen
The Welfare State and Visions of the Good Life: Subjectivity Formation among Young Muslim Students in Denmark

Jakob Knage Rasmussen
Historieløs. Tidligere anbragte børnehjemsbørn og fængselsindsattes møde med deres egen fortid, 1945-1980

Nynne-Cecilie Kelager Schmidt
Tryghedsbegrebets historie og betydning i den kolde krigs æra

Jesper Lundsby Skov
Den danske retsstat - politik, jura og demokrati 1848-1953

Christian Heiberg Rosenberg Thomsen
Et tværsnit gennem havstokken. Arkæologisk studie af middelalderens og renæssancens rurale anløbspladser i den maritime infrastruktur i syddanske farvande

Merete Bo Thomsen
Danskhedens kår og udvikling i de sydslesvigske landdistrikter 1920-1945

Margit Bech Vilstrup
Kampen om arbejderne. Arbejderbegrebets udvikling 1870-2015

To give you the best possible experience, this site uses cookies Read more about cookies

Accept cookies