Skip to main content

PhD projects

A number of PhD Fellows are employed by the institute while they work on their PhD thesis. Most of them write their thesis in Danish, some, however, choose to write in English. All ongoing PhD projects are listed below by name of the PhD Fellow and title of their project. The ones written in English have a link attached to a further description of the project.

Elisabetta Barili
Medieval Self-Commentaries:
John Tzetzes and the corpus Hermogenianum

Mie Fredenslund
1864 og dansk historiografi 

Asbjørn Carbuhn Aae
Sovjetunionen og Norden 1968-1988

Maria Østerby Elleby
Decline of the witch trials:
Deconstruction of witchcraft as a crime 1660-1730

Nils Valdersdorf Jensen
Smuglernes Paradis – moral og stat i Det sydfynske Øhav 1850-2000

Hend al Sulaiti
Rentier State Theory and its application and implications on the political and economic aspects in the Gulf Cooperation Council's member states

Rasmus Vangshardt
The medievalisms of the world theatre from Calderón to Hofmannsthal. An alternative current in literary modernity

Chiara D'Agostini
Mapping the Empire: Ptolemy’s Geography and Byzantine cartography from the 12th to the 15th century

Ahmed Abou El Zalaf
Det Muslimske Broderskabs udvikling i perioden 1954-70.

Benjamin Weber Pedersen
Hil Aser! Hil Asynjer! Hil dig, du moderlige muld!
Et studie af religiøse diskurser om materialitet og politiseren i det danske asatromiljø

Jeanne Søberg Jørgensen
Forbrydere, følelser og fællesskaber - Forbryderes supplikker i Danmark 1699-1746.

Vibeke Kaiser-Hansen
Blomstring og nedgangstid - danske "kleinstadtjuden" ca. 1800-1900 belyst gennem udvalgte byer i kongeriget

Julie Andersen
På ferie med kufferten fuld af (krigs)minder? Danske turister i Vesttyskland i årene 1950 – 1970

Anne Hagen Berg
Udryddelse af (u)farlige børnesygdomme. Folkesundhedspolitik 1980-2000

Cecilie Bjerre
Anbringelser af børn i Danmark, 1905-1975

Rejhan Bosnjak
En undersøgelse af det danske mindretals selvforståelse 

Valdemar Hedelykke Grambye
Antikvarernes netværk og verdensbillede 1650-1750 - private samlinger mellem mikrokosmos og hybridernes fald

Tine Kondrup
Ude af syne, men ikke af sind - Den danske adels mindekultur i senmiddelalderen

Kasper Haunstrup Madsen
Mellem centrum og periferi: Den folkelige bevægelses påvirkning på de kulturhistoriske lokalmuseer i perioden fra 1850-1950

Line Mex-Jørgensen
Egyptian university students' imaginaries of the good life

Aske Hennelund Nielsen
Dansk atomkultur – Dansk opfattelse af atomenergi fra 1945 til 1963

 

Last Updated 17.02.2020