Thomas Bjørneboe Berg, Ph.d. seniorforsker ved NATURAMA, ekstern lektor ved SDU, Biologisk Institut

Forskning:

Jeg beskæftiger mig patterdyrs og fugles pulationsøkologi, bestandsdynamik og trofiske interaktioner. Min forskning er feltbaseret i Svanninge Bjerge, hvor jeg har hovedfokus på smågnavere og småfugle.
Kort beskrivelse af den forskning du varetager.

Kontakt

Klik her

Keywords:

Pattedyr, Fugle, Pulationsøkologi, Bestandsdynamik og Trofiske interaktioner
Stikord der beskriver dine forskningsområder

Eksempler på tidligere bachelorprojekter og specialer (årstal):

Specialeprojekter 
2018 
    • Gymnasieelevers interesse for biologi og læring indenfor skovøkologi i tre forskellige læringsmiljøer
    • The effect of nestboxes on dormice in Denmark
    • Interspecific competition on artificial nest box use between the common dormouse and the yellow necked mouse
2016
    • Prey species of Danish domestic cats
    • The European bison, Bison bonasus, impact on pedunculate oak and Norway spruce in Almindingen on Bornholm 
2015
    • Formidling af en biologisk museumsudstilling ud fra prakseologibegrebet
    • Kan hasselmusen Muscardinus avellanarius betragtes som en paraplyart for biodiversitet i danske skove? 
2014
    • Muldvarpens  (Talpa Europaeas ) generelle anatomi og adfærd. (med særligt henblik på hørelse og lydkommunikation)
    • Spacial behaviour of the common dormouse Muscardinus avellanarius in Denmark
    • Habitat selection of the common dormouse Muscardinus avellanarius in Denmark
2013
    • Mårhundens (Nyctereutes procyonoides) bevægelsesmønster og habitatvalg i Danmark
2012
    • science. student Stine L. Tuxen, Leeds University. Emne: Rødmus. Afsluttet eksamen
    • The effects of trap-density on the mark-recapture method by comparing capture-efficiency, population size and distribution of field vole (Microtus agrestis), yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) and bank vole (Myodes glareolus) in open grassland habitat in Denmark 
    • Interessedannelse for biologi hos gymnasieelever ved brug af zoologiske virkemidler
2011
    • Det faglige niveaus betydning for formidlingen af biologi
2010
    • Effects of resources abundance on habitat selection and spatial behaviour of the bank vole (Myodes glareolus)

Bachelorprojekter
2018
    • Forvaltningsaspekter omkring hasselmusen, dens habitat og adfærd
    • Providing nest boxes for hole nesting birds – Does age of habitat matter? 
2017
    • Muligheder for ulve (Canis lupus) habitater på Fyn
2016
    • Løbebiller i Svanninge Bjerge – deres bestandstætheder og artsdiversitet i seks forskellige habitater
    • Formidling om fugletræk
    • Undersøgelse af overvågningsmetoder til danske firben Lacerta vivipara og Lacerta agilis.
2013
    • Adfærdsundersøgelse af hørelse hos polarræve (Alopex lagopus) og andre rovdyr
2011
    • Rådyrsyge
    • 2005
    • Retrospektiv analyse af fænotypisk variation i opsats hos rådyr fra Danmark.

Mulige/kommende bachelorprojekter og specialer:

    • Specialeprojekt: Ændring af hasselmusens redekassebrug som følge af øget prædation på halsbåndmus Feltarbejde maj-oktober.

Kontakt til virksomheder og mulige virksomhedsprojekter

Formidlingsprojekter på Naturama og Fjord&Bælt

To give you the best possible experience, this site uses cookies Read more about cookies

Accept cookies