Magnus Wahlberg, Lyd og Adfærd

Forskning:

Biosonar hos tandhvaler. Lydproduktion hos sæl, fisk og andre dyr. Hørelse hos tandhvaler og marine fugle. Akustisk måleteknik. Jeg er lektor ved Biologisk Institut, SDU og tilknyttet Fjord&Bælt. Jeg arbejder i Kerteminde, hvor vi holder marsvin, sæler, lomvier og andre dyr til forskning og formidling. 
 

Kontakt

Klik her

Keywords:

    • Dyreadfærd 
    • Bioakustisk 
    • Marine pattedyr 
    • Marine fugle 

 

Eksempler på tidligere bachelorprojekter og specialer (årstal):

    • Marsvinets reaktion på pinger-lignende lyde 
    • Hajers sanser 
    • Marsvinets biosonar 
    • Hørelsens betydning i fisks antiprædator respons 
    • Lydproduktion hos skarv 
    • Formidling omkring skarv

 

Mulige/kommende bachelorprojekter og specialer:

    • Hørelse hos havfugle, marsvin og sæler
    • Lydproduktion hos havfugle, marsvin og sæler
    • Formidling af havbiologi
 

To give you the best possible experience, this site uses cookies Read more about cookies

Accept cookies