Bo Thamdrup

Forskning:

Hovedemnet for min forskning er mikrobiel økologi, dvs. jeg ser på, hvordan mikrobielle samfund er opbygget og fungerer og på mikroorganismers betydning for naturens stofkredsløb. Jeg har p.t. bl.a. fokus på kvælstofkredsløbet og på mikrobiel omsætning af metan. Vi arbejder i mange forskellige miljøer lige fra menneskabte systemer som rensningsanlæg og ostelagre, til naturlige miljøer som søer, havområder med iltsvind, og dybhavsgrave. Her måler vi omsætningsrater, undersøger hvilke mikroorganismer, der er udfører processerne, og leder efter nye, hidtil ukendte mikrober og omsætningsveje. Herved prøver vi at forstå, hvordan mikroorganismer påvirker deres lokale miljø, hvordan de driver de globale stofkredsløb og gør Jorden beboelig, og hvordan deres egenskaber evt. kan anvendes bioteknologisk.

Kontakt

Klik her

Keywords:

Mikrobiel økologi, havmiljø, iltsvindszoner, kvælstoffjernelse, drivhusgasser, globale stofkredsløb

 

Eksempler på tidligere bachelorprojekter og specialer (årstal):


    • Analyse af biofilmbelægningen i Mønsted Kalkgruber (bachelor 2017)
    • Anaerob metanoxidation i en nitrat/nitrit beriget sø (bachelor, 2018)
    • Presence and depth profile of anaerobic methane oxidizer ANME-2d in sediment of low sulfate and high iron freshwater lake (speciale 2018)
    • Anammoxprocessen i ferskvandssystemer (bachelor 2017)
    • Integrating partial nitritation-denitrification into a Danish wastewater treatment plant through a continuous anoxic-aerobic process (speciale, 2018)
    • Sammenligning af fotobionters fordeling i lav og i det omkringliggende miljø (bachelor, 2018)
    • Minimiljøuddannelse for mellemtrinet - Formidling og biologiske forundersøgelser (bachelor 2017)

 

Mulige/kommende bachelorprojekter og specialer: 

Der er mulighed for en lang række små og større projekter, der kan være felt- eller laboratoriebaserede, deskriptive eller eksperimentelle, og mikrobiologisk eller biogeokemisk orienterede. Projekterne kan ligge indenfor min egen forskning men behøver det ikke.
    • I det EU-finansierede projekt NOVAMOX undersøger vi indtil 2021, hvordan mikroorganismer ved at omsætte metan reducerer udslippet af denne kraftige drivhusgas. Hvilke mikroorganismer er involverede i forskellige miljøer? Hvordan er deres aktivitet påvirket af miljøforholdene? Betyder de noget for metankredsløbet? Kan de bruges til noget?
    • Kvælstofkredsløbet: Landjorden tilføres nu mere biotilgængeligt kvælstof i form af kunstgødning end den globale biologiske kvælstoffiksering. Hvordan responderer den mikrobielle omsætning af kvælstof? Hvad regulerer den biologiske kvælstoffjernelse i naturen? Hvad er effekten af øget iltsvind i havet? Hvad styrer dannelsen af drivhusgassen lattergas som biprodukt ved kvælstofomsætning?

To give you the best possible experience, this site uses cookies Read more about cookies

Accept cookies