13 Reforms of the Danish Welfare State

In the reform process the will to change often collide violently with the established interests and traditions. Therefore reforms do not come easy and future decision makers are furthermore bound by historical decisions that make it difficult to maneuver. There’re many indications that the question of welfare reform will be a central issue in the years to come. This volume is a commentary to the present welfare political agenda.Content

Hans Chr. Johansen: Sociallovgivning og sociale reformer forud for velfærdsstaten.

Lars Andersen: Arbejdsskadereformen 1916 : fra tysk forbillede til dansk kompromis.

Jørn Henrik Petersen: Aldersrentereformen 1922.

Jacob Christensen: Socialreformen af 1933.

Jørn Henrik Petersen & Klaus Petersen: Folkepensionsreformen 1956 

Karsten Kyed & Niels Kærgård: Da liberalismen døde : landbrugsreformen 1961

Anette Borchorst: Nøglen i de rigtige hænder : lov om børne- og ungdomsforsorg 1964.

Anders Ølgaard: Den strandede ITP-reform i 1967: en personlig reformhistorie.

Klaus Petersen: Efterløn 1978-79.

Sniff Andersen Nexø: Frihedens betydning : loven om selvbestemt abort 1973.

Jesper Due & Jørgen Steen Madsen: Et tilfældigt sammenfald af særlige omstændigheder : arbejdsmarkedspensionernes indførelse i 1980'erne

Hans E. Zeuthen: Rettighedsreformerne siden 1990'erne.

Asbjørn Sonne Nørgaard: Reformpolitik som fodboldkamp : spillet om Arbejdsmarkedsreformens 3. fase i 1998

To give you the best possible experience, this site uses cookies Read more about cookies

Accept cookies