Skip to main content

CLF Reports from 2016 and ongoing

74/2020
Urbanisering, uddannelse - og de befolkningsmæssige konsekvenser af et universitet i Esbjerg
Af Villy Søgaard. 

73/2019
Fremtidens virksomhedskonstruktioner i dansk landbrug - ejerskifter, finansiering og robusthed!
Af Martin Hvarregaard Thorsøe (Institut for Agroøkologi, AU) og Egon Noe (CLF, SDU)

72/2019
Vi ser med LUP på sundheden - Inspirationskatalog om strategisk kobling mellem landdistriktsudvikling og sundhedsindsatser
Af Annette Aagaard Thuesen, Birgitte Skau Jørgensen og Pernille Tanggaard Andersen.

71/2019
Resultater af multifunktionel jordfordeling i tre pilotprojekter - dokumentation af effekter for landdistrikter, driftsøkonomi, natur, miljø og rekreation
Af  Johansen, P.H. (Syddansk Universitet), Kronvang, B. (Aarhus Universitet), Præstholm, S., (Københavns Universitet), Ejrnæs, R., (Aarhus Universitet), Schou, J.S. (Københavns Universitet) og Olsen, J.V. (Københavns Universitet).

Læs rapporten "Resultater af multifunktionel jordfordeling i tre pilotprojekter"

Læs folderen "Multifunktionel jordfordeling ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk"

70/2018
Forandringskapacitet ved lokalt produceret mad - Et bidrag til Sønderborg Kommunes fødevarestrategi
Af Pia Heike Johansen, Helle Rotbøll Randlev og Eva Mærsk

69/2018
Kirken på landet - Menighedsrådenes muligheder for at indgå i det lokale samarbejde
Af Helle Rotbøll Randløv, Egon Noe og Annette Aagaard Thuesen

68/2018
Small Danish Islands - Communication strategies to support their transformation and image (med et 8 siders udvidet sammendrag på dansk)
Af Chris Horbel, Egon Noe, Helle Rotbøll Randløv, og Eva Mærsk

67/2018

Synergi og begrænsning imellem 25 effektmålepunkter for multifunktionel jordfordeling
Af  Johansen, P.H. (Syddansk Universitet) , Kronvang, B. (Aarhus Universitet), Præstholm, S., (Københavns Universitet), Ejrnæs, R., (Aarhus Universitet), Schou, J.S. (Københavns Universitet) og Olsen, J.V. (Københavns Universitet).

Læs rapporten i bladreversion

Læs rapporten som pdf

66/2018
Hvilken betydning har andelsorganiserede virksomheder i deres lokalområde? Et casestudie af lokalområderne omkring Thorup Strand Kystfiskerlaug og Hertha Levefællesskab. 
Af Egon Noe og Helle Rotbøll Randløv

65/2018
Finansiering af fremtidens danske landbrug - status og perspektiver
Af Martin Hvarregaard Thorsøe, Egon Noe, Helle Rotbøll Randløv og Birgitte Lund Eberhardt

64/2017
Ribe Madstation - En lokalt forankret interessentanalyse
Af Pia Heike Johansen, Hannibal Hoff og Helle Rotbøll Randløv

63/2018
Landdistrikternes udvikling i et livskvalitetsperspektiv, 2002-2014:
Går det virkelig så dårligt på landet?

Af Jens Fyhn Lykke Sørensen

62/2017
Økonomiske virkninger af kollektive jordvarmeanlæg i landdistrikter
Af Henning Jørgensen
Kort resume af rapporten

61/2017
LAG'ernes erhvervsudviklingstilgang og LAG-midlernes stimulering af innovation og iværksætteri i landdistrikterne
Af Villy Søgaard og Annette Aagaard Thuesen
Kort resume af rapporten

60/2017
Gårdbutikker - et potentiale for lokal udvikling? 
Af Pia Heike Johansen og Morten Frølund 
Kort resume af rapporten

59/2017
Når unge uddannelsessøgende flytter
Af Jens Fyhn Lykke Sørensen og Annette Aagaard Thuesen 
Kort resume af rapporten

58/2017
Coworking i danske landdistrikter - internationale erfaringer og to danske case-studier
Af Jens Kaae Fisker 
Kort resume af rapporten

57/2016
Når unge uddannelsessøgende flytter mod vest
Af Annette Aagaard Thuesen, Eva Mærsk og Helle Rotbøll Randløv

56/2016
Skolelukninger på landet - En undersøgelse af skolelukningsforløb i  Tønder Kommune 2010-11, samt lukningernes  konsekvenser for de berørte lokalsamfund 
Af Gunnar Lind Haase Svendsen og Jens Fyhn Lykke Sørensen

55/2016
Indkomst- og beskæftigelsesmæssige effekter af udbygning af biogasproduktion i et landdistriktsperspektiv
Af lektor Henning Jørgensen

54/2016
SMART transport på landet - en undersøgelse af nye transportinitiativer, der forbinder land og by og lokalsamfund i landdistrikterne 
Af Pia Heike Johansen, Ask Greve Jørgensen, Eva Mærsk og Helle Rotbøll Randløv

Læs også SMART TRANSPORT  - et idekatalog til alternative transportformer i landdistrikterne

53/2016
Fritidsklynger. Interessebaserede fællesskaber som grundlag for landdistriktsudvikling? 
Af Jens Kaae Fisker

52/2016
Festivaler og begivenheder i landdistrikterne 
Af Anne-Mette Hjalager, Annette Aagaard Thuesen, Jens Kaae Fisker og Hanne Bat Finke

51/2016
Bioøkonomiens betydning for landdistrikterne - En litteraturgennemgang og sektorbeskrivelse
Af Jens Fyhn Lykke Sørensen