Skip to main content

48/2015
Attitudes towards Bitter and Strong Tasting Root Vegetables and Cabbages and the New Nordic Cuisine - a study of trainee chefs in Denmark
By Sonni H. Simmelsgaard
Read the report (in pdf)

See also 'Markets for Bitter and Strong Tasting Vegetables and the New Nordic Kitchen', by Jesper Manniche, Centre for Regional and Tourism Research (CRT)

47/2015
Business potentials in rural areas with Planloven (law of planning) as a partner. An analysis of examples from three municipalities.
(Erhvervsmæssige potentialer i landdistrikterne med planloven som medspiller. Analyse af eksempler fra tre kommuner).
By Jens Kaae Fisker, Hanne Bat Finke and Anne-Mette Hjalager
Contents in pdf (only in Danish)

46/2015
Local Development plans for the rural areas - examples from two municipalities
Lokale udviklingsplaner for landdistrikterne - eksempler fra to kommuner
By Annette Aagaard Thuesen and Suzanne Eben Ditlevsen
Contents in pdf (only in Danish)

45/2015
Prowell - towards a new understanding of rural wellbeing tourism
By Anne-Mette Hjalager, Anja Tuohino, Kaarina Tervo-Kankare and Henna Konu
Contents in pdf

44/2015
Village caretakers - an efficient way of supporting local village volunteers?
(Landsbypedeller - en effektiv måde at understøtte lokale ildsjæle på? En spørgeskemaundersøgelse om forventninger til en landsbypedelordning i Tønder og Ringkøbing-Skjern kommuner)
By Dorthe Salling Kromann and Gunnar Lind Haase Svendsen
Contents in pdf (only in Danish)

43/2015
Ageing in rural areas. Geography, municipal expenses and life quality
(Aldring i landdistrikterne. Geografi, kommunale udgifter og livskvalitet)
By Martin Lindhardt and Tommy Søndergaard Poulsen
Contents in pdf (only in Danish) - read the English summary of the report

42/2015
Country and City and Food. An investigation of potentials for rural Development when using new food-driven rural/urban relations 
(Land og By og Mad. En undersøgelse af potentialer for landdistriktsudvikling ved nye madbårne land-by relationer)
By Pia Heike Johansen, Hannibal Hoff and Ask Greve Jørgensen
Contents in pdf (only in Danish) - read the English summary of the report

41/2015
Innovation and export in rural and remote areas 
(Innovation og eksport i landdistrikter og yderområder)
By Anne-Mette Hjalager
Contents in pdf (only in Danish) - read the English summary of the report

40/2015
Which factors drive the population development in rural communities in Denmark?
(Hvilke faktorer påvirker befolkningsudviklingen i lokalområder på landet? Betydningen af stedbundne ressourcer og den befolkningsmæssige trend)
By Jens Fyhn Lykke Sørensen
Contents in pdf (only in Danish) - read the English summary of the report

39/2014
'Flex-houses' in rural areas 
(Flexboliger på landet).
By Anne-Mette Hjalager and Dorthe Salling Kromann
Contents in pdf (only in Danish)

38/2014
Diversity in rural areas - an investigation of migrants' contribution to the Development in seven rural areas
(Mangfoldighed på landet - en undersøgelse af indvandreres bidrag til udviklingen i 7 landdistrikter)
By Pia Heike Johansen, Stine Piilgaard Porner Nielsen and Jesper Fredborg Huric Larsen
Contents in pdf (only in Danish) - read the English summary of the report

37/2014
Denmark's rural and remote municipalities 2001-2011: an business economic overview
(Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik)
By Jesper Fredborg Huric Larsen
Contents in pdf (only in Danish)

36/2014
The rural areas' potential for ourdoor tourism
(Landdistrikternes potentiale for outdoor turisme).
By Tommy Søndergaard Poulsen, Anne-Mette Hjalager and Hanne Bat Finke
Pdf (only in Danish) - English summary

35/2014
Overweight among children and youth in Danish peripheral communities: Municipal and volunteer efforts. 
(Overvægt blandt børn og unge i danske yderkommuner: Kommunale og frivillige indsatser).
By Martin Lindhardt
Pdf (only in Danish) - English summary

34/2014
Towards coming project prioritization and evaluation tools for the local development strategies – Summary and Recommendations.(Hen mod kommende projektprioriterings- og evalueringsværktøjer for de lokale udviklingsstrategier – Opsamling og anbefalinger)
By Annette Aagaard Thuesen, Suzanne Eben Ditlevsen and Dorthe Salling Kromann.
Pdf (only in Danish) - English summary

33/2014
Evaluation of the LAG development strategies under the Rural Development Program and the Fisheries Programme 2007-2013. Recommendations for the period 2014-2020.
(Evaluering af LAG-udviklingsstrategierne under Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet 2007-2013. Anbefalinger for perioden 2014-2020)
By Annette Aagaard Thuesen, Suzanne Eben Ditlevsen and Dorthe Salling Kromann
Pdf (only in Danish) - English summary

32/2014
Rural-urban business partnerships
(Land-by erhvervspartnerskaber)
By Anne-Mette Hjalager and Hanna Barbara Rasmussen
Pdf (only in Danish) - English summary

31/2014
Using GIS for the social evaluation of rural natural environments.
Af Angela Münch & Viktor Jozsef Racz.
Pdf (in English)

30/2014
68 villages 5 years after
(68 landsbyer 5 år efter)
Af Pia Heike Johansen og Thomas Lund Chandler
Pdf (only in Danish) - English summary

29/2014
The development of the population and occupation in rural areas
(Landdistrikternes befolknings- og beskæftigelsesudvikling)
By Jens Fyhn Lykke Sørensen
Pdf (only in Danish) - English summary

28/2014
The citizens' attitudes to the rural areas' image and development
(Borgernes holdning til landdistrikternes image og udvikling)
By Jens Fyhn Lykke Sørensen and Gunnar Lind Haase Svendsen
Pdf (only in Danish) - English summary

27/2013 
Advanced technology in outdoor recreation. Trends, innovation and perspectives
(Avanceret teknologi i friluftslivet)
By Anne-Mette Hjalager, Niels Christian Nielsen, Thomas Theis Nielsen and Stine Piilgaard Porner Nielsen
.
Pdf (only in Danish) - English summary

26/2013
Towards multifunctionality of rural natural environments? - A social evaluation of the extended buffer zones along Danish rivers, streams and lakes. 
Af postdoc Angela Münch, videnskabelig assistent Stine Piilgaard Porner Nielsen, videnskabelig assistent Viktor Jozsef Racz og professor mso Anne-Mette Hjalager
Pdf (in English)

24/2013
An investigation of the interaction between churches and associational life in Danish rural parishes
(En undersøgelse af samspillet mellem kirker og foreningsliv i danske landsogne. Et pilotstudie med Malt Provsti som case.)
By Lone Fisker Christensen
Pdf (only in Danish) - English summary

23/2013
Virksomheders overlevelsesgrader og vækst: en sammenligning af fire kommunetyper. 
Af adjunkt Jesper Fredborg Huric Larsen
Pdf (only in Danish) 

22/2013
Vigtige udviklingstræk i danske yderkommuners økonomi og serviceydelser i perioden 1993-2012
Af lektor Carsten Kronborg Bak
Pdf (only in Danish)

21/2013
Innovative velfærdsløsninger i landdistrikterne. En eksempelsamling.
Af videnskabelig assistent Stine Piilgaard Porter Nielsen, videnskabelig assistent Hannibal Hoff, videnskabelig assistent Thomas Lund Chandler, videnskabelig assistent Dorthe Salling Kromann, lektor Carsten Kronborg Bak, adjunkt Annette Michelsen la Cour, professor mso Anne-Mette Hjalager
Pdf (only in Danish)

20/2013
Mellem følelser og fornuft. Til- og fraflyttere i Lemvig Kommune, med fokus på de unge fraflyttere
Af professor mso Gunnar Lind Haase Svendsen
Pdf (only in Danish)

19/2013
Grønne virksomheder i landdistrikterne. Udbredelsen af cleantech. Virksomhederne i de grønne landdistriktsinitiativer
Af professor mso Anne-Mette Hjalager
Pdf (only in Danish)

18/2013
Adgangen til offentlige serviceydelser på landet anno 2011: Hvor tilfredse er borgerne med den, og har den en indvirkning på boligpriserne og borgernes trivsel?
Af adjunkt Jens Fyhn Lykke Sørensen
Pdf (only in Danish)

17/2012
Education and peripheral areas
(Uddannelse og yderområder)

By Jesper Fredborg Huric Larsen and Anne-Mette Hjalager
Pdf (only in Danish)       English summary

16/2012
The value added of Leader 
(Merværdien af LEADER. "Man bliver bedre og bedre til at se, når vindfrikadellerne kommer op")
By Annette Aagaard Thuesen and Niels Christian Nielsen
Pdf (only in Danish)       English summary

15/2012
The housing market in remote Danish municipalities. General development trends.
(
Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser.)
By Jens Fyhn Lykke Sørensen
Pdf (only in Danish)       English summary

14/2012
The quality of life in Danish rural districts. A rural-urban comparison
(Livskvaliteten i danske landdistrikter, 1990-2008. En land-by sammenligning.)
By Jens Fyhn Lykke Sørensen
Pdf (only in Danish)       English summary

13/2011
Højer Sausages
(Højer Pølser)

By Villy Søgaard
Pdf (only in Danish)       English summary

12/2011
Agroferm A/S
(Agroferm Ltd.)

By Villy Søgaard
Pdf (only in Danish)       English summary

11/2011 
Rudkoebing Harbour now and in future. A study of the business and settlement related potentials for Langeland Municipality of developing Rudkoebing Harbour.
(Rudkøbing Havn i nutiden og i fremtiden. En undersøgelse af det erhvervs- og bosætningsmæssige potentiale for Langeland Kommune ved udviklingen af Rudkøbing Havn).
By Pia Heike Johansen
Pdf (only in Danish)       English summary

10/2011
Database on rural development 
(Database om udviklingen i landdistrikterne)
By Villy Søgaard
Pdf (only in Danish)       English summary

9/2011
Operationalization of the concept of rural areas 
(Operationalisering af landdistriktsbegrebet)
By Villy Søgaard
Pdf (only in Danish)       English summary

8/2011
Denmark – Is it breaking or just creaking? 
(Knækker Danmark - eller knager det bare? )

By Sanne Schroll and Villy Søgaard
Pdf (only in Danish)        English summary

7/2011
When do library services function in rural areas? An interview investigation in Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern and Skive municipalities of branches and bookmobiles
(Hvornår fungerer biblioteksservice i landdistrikter? En interviewundersøgelse i Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern og Skive kommuner af filialer og bogbusser)
By Dorthe Salling Kromann
Pdf (only in Danish)        English summary

6/2011
What matters to life in the countryside  ... - A study of positive rural development in terms of population growth in a rural parish in each of the peripheral areas of the five regions.
(Det, der betyder noget for livet på landet ... - en undersøgelse af positiv landdistriksudvikling i form af befolkningsfremgang i et landsogn i hver af de fem regioners yderområder).
By Pia Heike Johansen and Annette Aagaard Thuesen
Pdf (only in Danish)        English summary

5/2011
Agritourism and innovation. Farmhouse holiday as part of rural leisure economy?
(Landboturisme og innovation. Bondegårdsferie som en del af en rural oplevelsesøkonomi?)
By Niels Chr. Nielsen, Kathrine Aae Nissen and Flemming Just
Pdf (only in Danish)        English summary

4/2010
The financial crisis, labour and economic cycles in peripheral areas
(Finanskrisen, arbejdsstyrken og konjunkturer i yderområder.)

By Peter Sandholt Jensen
Pdf (only in Danish)         English summary

3/2010
Thriving villages. Resources and challenges.
(Den blomstrende landsby. Ressourcer og udfordringer.)
Selskabet for Landdistrikts- og Regionalstudier (SeLaRS). Annual report 2009. 
By Anders Bune, Kræn Ole Birkkjær, Steffen Damsgaard, Carsten Blomberg Hansen, Robert Mogensen, Jørgen Møller, Niels Christian Nielsen, Gunnar Lind Haase Svendsen
Pdf (only in Danish)         English summary

2/2010
Innovation and growth in rural areas. What characterizes companies participating in food networks?
(Innovation og vækst på landet. Hvad karakteriserer virksomheder, der deltager i fødevarenetværk?)
By Tove Brink
Pdf (only in Danish)         English summary

1/2010
An analysis of the development of unemployment in peripheral municipalities.
(En analyse af ledighedsudviklingen i udkantskommunerne.)

By Peter Sandholt Jensen
Pdf (only in Danish)         English summary

IFUL Reports: