Skip to main content

Aage V. Jensen - Research Project

Deadline - 15th of October, 2021
Amount - various

Phone: 30 20 55 96
Email: natur@avjf.dk
Webpage: Aage V. Jensen

Fondens mål er at hjælpe med til at bevare, beskytte, udvikle og synliggøre naturværdierne. Fonden ønsker også at indsamle viden om naturen og formidle denne viden bredt, både til børn, unge og ældre. Den vigtigste vision er at give alle mulighed for at opleve en rig natur – i dag og langt ud i fremtiden.
 
+ Naturprojekter i Danmark som omhandler:
- Forskning
- Formidling
- Videnindsamling
- Tiltag der skal øge befolkningens glæde ved naturen
+ Naturbeskyttelse
+ Naturgenopretning
+ Naturformidling
+ Naturvidenskabelig dokumentation
+ Naturfaglige bogudgivelser
+ De vilde dyrs beskyttelse

Aage