Skip to main content

Danish Cancer Society - Postdoc

Deadline - 18th of June, 2021
775.000 DKK per year for up to 3 years

Phone: +45 3525 7267
Email: cja@cancer.dk
Webpage: Danish Cancer Society Postdoc

Postdocstipendium i Danmark og udlandet
Formålet er at støtte yngre forskere, med ph.d.-grad eller tilsvarende, der endnu ikke har opnået fastansættelse, men som kan dokumentere forskningserfaring til udførelse af et selvstændigt kræftforskningsprojekt i Danmark eller udlandet.
Postdocstipendium i udlandet gives til danske forskere, der tager til udlandet på egen hånd for at udføre et selvstændigt kræftforskningsprojekt, og for at opnå viden og erfaring i et internationalt forskningsmiljø, men som ikke er ansat på et dansk hospital, universitet eller hos en erhvervsvirksomhed under udlandsopholdet.

Danish Cancer Society