Skip to main content

Villum - Klimaundervisning

Deadline - 1st of November 2021
Amount - 2.5 mio DKK

Phone: +45 9243 7648
Email: oll@veluxfoundations.dk
Webpage: Science i fritiden

Vi støtter klimaundervisning kendetegnet ved:
- Den har et fokus på klimaforandringer, klimatilpasning, reduktion af drivhusgasser og løsninger på udfordringer, skabt af klimaforandringerne
- Den er undersøgende, virkelighedsnær og gerne handlingsorienteret.
- Den har et naturfagligt indhold, men er tværfaglig eller flerfaglig og inddrager både naturfaglige,  samfundsfaglige og humanistiske elementer. 
- Den fremmer handlelyst, innovation og handlekompetence og modvirker et dystopisk fremtidsbillede, der skaber angst og apati hos børn og unge.
- Der er en høj grad af elevinddragelse i læreprocesserne.

Vi ser gerne, at undervisningsforløbene bygger bro mellem grundskole og ungdomsuddannelser. Og at der i det hele taget samarbejdes med andre læringsmiljøer og eksterne aktører, som fx virksomheder, science-centre, museer etc. Alle forløb og undervisningsmidler skal stilles gratis til rådighed for alle.  Vi lægger desuden vægt på, at projekterne har potentiale til at blive udbredt og forankret bredt. 

Målgruppen
Den primære målgruppe for aktiviteterne er børn og unge i grundskole, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. En sekundær målgruppe er undervisere, der kompetenceudvikles i forbindelse med projekterne.   

Hvem kan søge?
Organisationer, foreninger og institutioner, der har erfaring med at udvikle undervisningsforløb for grundskole eller ungdomsuddannelser. Der kan være tale om både lokale, regionale og mere landsdækkende projekter.
Ansøger kan fx være: Uddannelsesinstitutioner, skoler, videncentre, kommuner, organisationer, skoletjenester m.fl. Vi ser gerne ansøgninger, hvor flere aktører  samarbejder i brede solide partnerskaber.

Villum Foundation