Skip to main content

IFD - Innobooster

Deadline - 1st of June, 2021
Up to 5 M DKK but not more than 33% of the costs

Email: Innobooster@innofond.dk
Webpage: Innobooster

Tilskud til virksomheder og iværksættere der vil igangsætte et innovativt, videnbaseret udviklingsprojekt. Formålet er, at øge virksomhedens konkurrenceevne og skabe vækst for det danske samfund.
 
Hvem?
Iværksættere, start-up virksomheder samt små og mellemstore virksomheder. Virksomheder der er ældre end tre år skal enten have haft en omsætning på 2 mio. kr. i seneste regnskabsår eller have tiltrukket ekstern kapital på mindst 500.000 kr. inden for de seneste tre år.
 
Hvad?
Videnbaserede udviklingsprojekter, der resulterer i et nyt produkt, en ny service eller en forbedret proces. Tilskuddet kan dække løn til eksisterende samt nye medarbejderes timer og derudover også udgifter til videnleverandører samt udstyr og materialer.
 
Hvor meget?
Man kan søge fra 50.000 kr. og op til 5 mio. kr. Innoboosters bidrag kan maksimalt udgøre 33% af et projekts samlede udgifter. Den resterende del dækkes af virksomheden selv.

Innovation Fund