Skip to main content

Danish Energy Agency - Green Labs

Deadline - 5th of March, 2021
Amount - 50 mio DKK

Phone: +45 3392 7799
Email: htaf@ens.dk
Webpage: Green Labs DK

Green Labs DK indkalder ansøgninger om støtte til etablering af faciliteter til at demonstrere og teste klimateknologier i stor skala og under realistiske omstændigheder. Ansøgningsfristen er fredag 5. marts 2021 kl. 15:00.
 
Generel pulje
Der udbydes op til 250 mio. kr. til Green Labs DK ansøgninger og EUDP ansøgninger. Midlerne til Green Labs DK udbydes således sammen med indkaldelse til ansøgninger under det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) hvorfor ansøgninger til Green Labs DK programmet konkurrenceudsættes med udviklings- og demonstrationsprojekter.
For at styrke teknologiudviklingen inden for fangst, lagring eller anvendelse af CO2 samt Power-to-X, øremærkes der i hele 2021 ca. 100 mio. kr. til disse teknologiområder.
 
For at sikre og understøtte de danske virksomheders førende position inden for udviklingen af klimateknologier, er der behov for, at de nye teknologier kan testes i stor skala og hos virkelige aktører, f.eks. forbrugere, forsyninger og producenter. Ligeledes er der behov for bedre muligheder for at teste datadrevne klimateknologier.
Etableringen af nye storskala og virkelighedsnære testfaciliteter skal bidrage til, at virksomhederne kan validere, om de nye teknologier virker i forhold til behov og adfærd for at få de bedste forudsætninger for afsætning til gavn for dansk vækst og beskæftigelse.
 
Formål med Green Labs DK
Det overordnede formål med Green Labs DK er at understøtte de energipolitiske målsætninger:
- Forsyningssikkerhed
- Dansk uafhængighed af fossile brændsler
- Hensyn til det globale klima og et renere miljø
- Omkostningseffektivitet
- Udnyttelse og udvikling af erhvervspotentialer på området
Green Labs DK blev etableret i 2009 for at supplere det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Som illustreret i figuren herunder er formålet med Green Labs DK at lukke et hul i den danske innovationskæde med henblik på at skabe bedre rammer for etablering af faciliteter til at demonstrere og teste klimateknologier i stor skala og under realistiske omstændigheder.

DEA