Skip to main content

Previous Events

Previous Events

Oplæg ved EduData 2019

SDU Analytics deltager i mange mødesammenhænge med oplæg om analyser, data, decision intelligence, udvikling af advanced analytics mv.

Vi har erfaringer med formidling både på store internationale konferencer og i one-to-one møder med eksempelvis en studieleder. Vores fokus er, at relevante data bliver anvendt hensigtsmæssigt.

På SDU afholder vi store åbne videndelingsmøder for alle ansatte på SDU om vores analyser, og vi holder altid gerne specialdesignede oplæg for eksternt besøgende samt SDU’s bestyrelse, direktion, fakultetsledelser, studieledere, studerende m.v.

Det er en naturlig del af vores virke at øge kendskabet til vores analyser i udviklingen af SDU’s samlede analytiske kapacitet. Vi prøver at styrke SDU's evne til at anvende data (data literacy) på alle niveauer i organisationen til fremme af flere databaserede beslutningsprocesser.

Desuden henter vi inspiration og videndeler i mange uformelle sammenhænge med analytikere fra andre uddannelsesinstitutioner i ind- og udland, og diverse analytiske konsulenthuse, samt med analytikere i meget forskellige brancher.

Vi deltager i relevante nationale og internationale fora og konferencer om udvikling af ledelsesinformation, der omhandler data om forskning, data om studerende, uddannelsesdata m.v.

Nedenfor er eksempler på de sammenhænge, hvor vi har delt vores viden.

 

Oplæg i 2020:

Guest lecture for master students at Digital Humanities, SDU
Use of data for the benefit of the organization, case: SDU Analytics
Jacob Jensen

KL’s Datakonference for danske kommuner
Oplæg: From Data to Decision Intelligence
Jacob Jensen

Oplæg om datavisualisering af ledelsesinformation
Besøg fra analytikere på tværs af UFM
Bruno Mølgaard Geertsen & Jacob Jensen

Naturvidenskab fakultets ledelsesgruppe og kommunikationsafdeling
Oplæg: Præsentation af SDG-analyser
Jacob Jensen

Online Webinar via Zoom (klik og se optagelsen)
Oplæg: Præsentation af SDU Analytics og diverse analyser
Jacob Jensen

Videndeling med Kommerciel direktør hos Mogens Daarbak A/S
Oplæg: Datavisualisering og værktøjer til effektiv ledelsesinformation
Gitte Rønholt Hvidt

Online videndelingsmøde med DTU HR afdeling
Oplæg: Datavisualisering til effektiv ledelsesinformation
Bruno Mølgaard Geertsen, Gitte Rønholt Hvidt

Onlinemøde med repræsentant for Danske Bank - Wealth Management
Oplæg: Decision Intelligence, effektiv datavisualisering og programmeringssprog
Gitte Rønholt Hvidt

Online møde med campus Slagelse
Oplæg: Data og analyser – hvad er behovet lokalt?
Jacob Jensen

Studieledermøde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SDU, Odense).
Oplæg: Decision Intelligence
Jacob Jensen

Magistraten for Sociale forhold og beskæftigelse (Aarhus Kommune). 
Oplæg: Decision Intelligence, Analytics & Datavisualisering
Jacob Jensen

Møde mellem fynske gymnasierektorer og dekaner ved SDU (Odense)
Oplæg: Fremskrivning og prognoser for udviklingen i elevgrundlag i det fynske område
Jacob Jensen

Dialogmøde, Trekantområdet (Kolding)
Oplæg: En attraktiv uddannelsesregion?
Jacob Jensen (med dekan Simon Møberg Torp)

Videndelingsdag på Roskilde Universitet (RUC)
Oplæg for RUC BI & Analytics netværksgruppe
Bruno Mølgaard Geertsen, Gitte Rønholt Hvidt, Jacob Jensen

 

Oplæg i 2019:

Trekantområdets Uddannelsesråd (Kolding)
Oplæg: Analyser af uddannelsesinstitutioner i Trekantsområdet m.v.
Bruno Mølgaard Geertsen og Jacob Jensen

Konference, Den datadrevne uddannelsesinstitution, Inspari (Hvidovre)
Oplæg: Data til ledelsesinformation, barrierer og potentialer.
Jacob Jensen

Seminar, Akkrediteringsinstitutionen (København) 
Oplæg: Data - fra deskriptiv dokumentation til prædiktive analyser. 
Jacob Jensen

Erhvervsseminar, EnergiFyn (Odense) 
Oplæg: Smart brug af data 
Jacob Jensen

Årskonference, Dansk Evaluerings Selskab (Kolding)
Oplæg: Datavisualisering til effektiv ledelsesinformation 
Jacob Jensen

EduData Summit, British Museum (London) 
Oplæg: Udvikling af analytics til datadrevet ledelse 
Jacob Jensen

Learning Analytics Netværk, Akkrediteringsinstitutionen (København) 
Oplæg: Projekt Advanced Analytics 
Bruno Mølgaard Geertsen & Jacob Jensen

Learning Analytics, Nordfyns Gymnasium (Fyn) 
Oplæg: Anvendelse af uddannelsesdata
Jacob Jensen

 

Podcast deltagelse i 2019:

Mimer, sæson 1, episode 2:
Hvordan arbejder man strategisk med data?
Lyt her

Dataklubben, sæson 1, episode 3:
Ro på farveladen, der er datavisualisering på skemaet?
Lyt her

 

Oplæg i 2018:

Seminar, DTU (København)
Oplæg: Design af strategisk ledelsesinformation
Bruno Mølgaard Geertsen & Gitte Rønholdt Hvidt

Seminar, Rigspolitiet (Fyn)
Oplæg: Design af strategisk ledelsesinformation
Bruno Mølgaard Geertsen & Gitte Rønholdt Hvidt

Datafestival, University of Huddersfield (Huddersfield)
Oplæg: Project Advanced Analytics
Bruno Mølgaard Geertsen

BenchTech, KTH Royal Institute of Technology (Stockholm)
Oplæg: Design af strategisk ledelsesinformation
Bruno Mølgaard Geertsen & Gitte Rønholdt Hvidt

EduData Summit, MIT (Boston)
Oplæg: Design af strategisk ledelsesinformation
Bruno Mølgaard Geertsen & Jacob Jensen

Kontakt
Hvis du ønsker et oplæg fra SDU Analytics, kontakt venligst chefsekretær Maria Tværgaard på telefon: 6550 1029 eller mail.