Skip to main content

Campusrådet holder 4 årlige møder og skal blandt andet bruges til:

  • koordinering af fælles udviklingsopgaver mellem fakulteter, institutter og fællesområde,
  • drøftelse af fælles interesseområder på Campus Slagelse,
  • orientering om initiativer i de forskellige enheder på Campus Slagelse, 
  • information om initiativer i erhvervsliv og offentlige myndigheder i lokaleområdet,
  • formidling af oplysninger fra/til SDUs ledelse 

Deltagere er:
Nikolaj Malchow-Møller (formand for Campusrådet)
Astrid Jensen
Bjarne Kay
Kurt Gammelgaard
Claus Trap Christensen
Anders Nyegaard Mikkelsen
Karen Buchgraitz
Steffen Nordahl Lund
Jeanette Lemmergaard
Jan Guldager Jørgensen
 Ulrik Wagner
Anna Lund Jepsen
Helle Voss Marker
Anja Nyvold Christophersen
Trine Tybjerg Holm
Kim Erik Jensen

Campuskoordinator Kirsten Lambert er referent på møderne i Campusråd Slagelse.

Last Updated 25.08.2017