Skip to main content

Violence

 

In press

 

 None

 

2017

 

 Zerach, G. & Elklit, A. (2017). Polyvictimization and psychological distress in early adolescence: A mediaton model of defense mechanisms and coping styles. Journal of Interpersonal Violence, Doi: 10.1177/0886260517716944.

 

Elklit, A., Murphy, S., Jacobsen, C. & Jensen, M. (2017): Clinical and Personality Disorders in a Danish Treatment-Seeking Sample of Intimate Partner Violence. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 1(15). Doi: 10.1177/0306624X17741603

2014

Hansen, N. B., Eriksen, S. B. & Elklit, A. (2014). Effects of an intervention program for female victims of intimate partner violence on psychological symptoms and perceived social support. European Journal of Psychotraumatology, 5: 24797. Doi: 10.3402/ejpt.v5.24797.

2013

Elklit, A. & Kurdahl, S.: The psychological reactions after witnessing a killing in public in a Danish high school. European Journal of Psychotramatology, 2013, 4: 19826. Doi: org/10.3402/ejpt.v4i0.19826

2012

Beck, N. & Elklit, A. (2012). Ud af voldens skygge. Evaluering af rådgivning og behandlingseffekt. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet. pp. 1-79.

2011

Charak, R. (2011). Violence against Dating Partner: A Consequence of Child Maltreatment. PsyInsight, 2 (2-3), 10.

 

2007

Elklit, A. & Kurdahl, S. (2007). De psykologiske følger af knivdrabet på Hasseris Gymnasium. Psykologisk Skriftserie, 28 (2):1-94.

Elklit, A. & Kurdahl, S. (2007). Vidne til drab. Psykolog Nyt, 61 (22): 3-7.

2005

Elklit, A. (2005). Kan akutte reaktioner forudsige vedvarende traumatiske reaktioner hos voldsofre? Forskningsnyt fra Psykologi 14 (4): 27-28.

Elklit, A. (2005). Forberedt på terror? Anmedelse af Molin, K. (2004) Terrorangrebets psykologi - psykologiske konsekvenser og beredskab ved terror med masseødelæggelsesvåben. Psykolog Nyt, 59 (14): 30-31.

 

2004

Elklit, A. & Brink, O. (2004). Acute stress disorder as a predictor of posttraumatic stress disorder in physical assault victims. Journal of Interpersonal Violence, 19, (6): 709-726.

Elklit, A. & Brink, O. (2004). Akut traumatisering efter vold. Ugeskrift for læger, 166, (7): 565-598.

 

2003

Elklit, A. & Brink, O. (2003). Acute Stress Disorder in Physical Assault Victims Visiting a Danish Emergency Ward. Violence and Victims, 18, (4): 461-472.

 

2002

Elklit, A. (2002). Acute distress in victims of robbery and assault. Journal of Interpersonal Violence, 17, (8): 872-887.

Elklit,A.,Eriksson, M. (red.), Nenola, A. (red.) &Muhonen, M. (red.).(2002).Forholdet mellem køn og vold i en empirisk psykologisk kontekst.

 

2000

Elklit, A. (2000). The Institutional Response to Disaster – the Case of a Shooting Drama. ESTSS Bulletin, 7, (1): 3-9.

Elklit, A. (2000). Voldsofres oplevelse af hjælpetilbudene. I Saur, R. (red.). Voldens ofre - vårt ansvar: HiO-rapport 9. udg. Høgskolen, Oslo.

Elklit, A. (2000) Akutte følger af væbnet røveri. Forsknings-nyt fra psykologien, 9 (2): 1-3.

 

1999

Elklit, A. (1999). Røveriofre – de psykologiske konsekvenser af et væbnet røveri. Psykologisk Skriftserie, 24 (5): 1-64.

 

1996

Elklit, A. (1996). Skuddramaet i universitetskantinen. En analyse af akutte eftervirkninger og handlemønstre. Nordisk Psykologi, 48, (4): 279-303.

 

1995

Elklit, A. & Kristiansen, E. (1995). Voldsofrets reaktioner. I Kristiansen, E. (red.). Voldsom ungdom. Randers Kommune. 26-27.

 

1994

Elklit, A. (1994). Skuddramaet på Aarhus Universitet. Psykologisk Skriftserie, 19, (3):1-74.

Elklit, A. (2003). Mødet med det onde i et psykotraumatologisk perspektiv. Psyke og Logos, 24, (1): 152-161.

 

1993

Hansen, T. P. & Elklit, A. (1993). Self-blame and guilt in victims of violence. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Elklit, A. (1993). Det kropslige aspekt i traumearbejdet. I A. Elklit (ed.): Psykologisk behandling af voldsofre - en symposierapport. København: Dansk Psykologisk Forlag.

 

1991

Elklit, A. (1991). Rotters sætningsfuldendelsestest i en komparativ undersøgelse af voldsofre. Nordisk Psykologi, 43, (2), 107-121.

 

1990

Elklit, A. (1990). Måling af belastninger efter voldeligt overfald. Nordisk Psykologi, 42 (4), 281-289.

 

1989

Elklit, A. (1989). Forholdet mellem registreret og ikke-registreret vold i et lokalsamfund. Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

 

1988

Elklit, A. (1988). Når skaden er sket - de voldsramtes reaktioner. I Bryderup (red.): Vold mod pædagoger. København: Socialpædagogisk Højskole.

 

1985

Elklit, A.(1985). Violent Assault - a field study of the psychology of violent assault. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.


I would like to read one of the articles

If it is not possible for you to download an article directly through the associated link, please send us a mail.

Send mail

Last Updated 10.11.2020