Skip to main content

Databases - databaser

For en lang række sygdomme er der pligt til at registrere i patientdatabaser hvor patienter anføres med CPR.nr og forskellige mængder patientdata. Disse databaser er som udgangspunkt tænkt til kvalitetssikring med kan også bruges til forskning.

Databaserne har pligt til at udlevere data, dog kan man aldrig få samtlige data fra en database udleveret til et projekt. Der skal indsendes begrundet ansøgning med protokol for at få data udleveret. RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitets Program) er ansvarlige for disse databaser.

Her finder du RKKP 

For cancer kan de kliniske databaser ses på http://dmcg.dk/

Last Updated 04.02.2020