Menu

PhD Defence Vibe Thimgaard Knoop

PhD Defence

 

Vibe Thimgaard Knoop, Juridisk Institut, forsvarer sin ph.d.-afhandling med titlen:

"Vandløbssager i den kommunale taksationskommission – I en retlig belysning”   

 

-      12. oktober 2017 kl. 13:00 i lokale 77 på SDU, Odense

 

Ph.d.-afhandlingen bliver bedømt af et udvalg bestående af lektor Rikke Gottrup (formand), SDU, professor Birgitte Egelund Olsen, Aarhus Universitet og professor Ernst Nordtveit, Universitetet i Bergen

 

Emnet for forelæsningen er:

 

-       “Officialmaksimen og taksationsmyndigheders pligt til at dokumentere egen praksis”

Back to the news list

To give you the best possible experience, this site uses cookies  Read more about cookies

Accept cookies