Skip to main content

Upcoming courses

Ph.d.-kursus: Nationalt årligt kursus i Onkologi og Hæmatologi

Hermed invitation til at deltage i det årlige ph.d.-kursus arrangeret af Forskeruddannelsesprogrammerne for Onkologi og Hæmatologi. Se det vedhæftede foreløbige program. Kurset henvender sig til alle faggrupper under disse forskeruddannelsesprogrammer (læger, fysikere, biologer, sygeplejersker mm.).

 Kurset afholdes på Hotel Nyborg Strand (www.nyborgstrand.dk) den 22-23. marts 2017, hvilket er umiddelbart før afholdelsen af årsmødet i Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (se mere på www.dsko.org).

 Præsentationerne falder denne gang i to overordnede temaer - vi skal høre om nogle store og spændende interdisciplinære prækliniske projekter, og vi skal have fokus på den proaktive ph.d.-studerende.

 Vi vil opfordre alle ph.d.-studerende til at deltage i dette kursus, da det udover at have et bredt program også er et godt forum at præsentere sin forskning i og en virkelig god mulighed for at udbygge sit netværk. Vejledere er også meget velkomne, og forventes at spille en aktiv rolle i at give feedback til projekt-præsentationerne.

 Du er meget velkommen til at videresende invitationen til eventuelt interesserede.

 Prisen for kurset er DKK 2950,- pr. person. Herudover kommer udgifter til transport.

Tilmelding kan ske til louise@oncology.au.dk senest fredag den 17. februar 2017 – tilmeldingen skal indeholde følgende informationer:

•         Navn og adresse
•         Universitet og evt. hospital
•         Projekttitel og et kort abstract (max. ½ side)
•         Indskrivningsdato
•         Navn på vejleder(e)
 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Louise Vagner Laursen på mail: louise@oncology.au.dk eller kursusleder Stine Korreman på mail: stine.korreman@oncology.au.dk.

 

Last Updated 01.04.2019