Skip to main content

Mikkel Storm Jensen

Major, MSc, PhD-student
Royal Danish Defence College, Institute for Strategy and War Studies

Phone: +45 7281 7578
Email: mstj@sam.sdu.dk

Research areas
Military cyber strategy
States’ role in societal cyber resilience
Stabilization Operations
Intelligence

Selected publications
Rusland og cyber: Spionage, sabotage og evig kamp om sandheden. in Rusland som militær stormagt (eds. Poulsen, N. B. & Staun, J.) 331–358 (DJØF, 2021).

Småstater og cybervåben – nye muligheder og nye begrænsninger. Økon. Polit.93, 15–29 (2020).

Krigsførelsens Kredsløb – en fornuftig hypotesegenerator. Scand. J. Mil. Stud.3/2020, 202–209 (2020).