Skip to main content

The "Blue Series"

No 1. Mytologik , 1977
   
 Jonna Kjær:
        En gennemgang af Lévi-Strauss' myteanalytiske metode med henblik på en literær applikation.

No 2. Mytemodel, 1978
    Jonna Kjær:
        Tristans forældres kærlighed som mise en abyme i Saga og hos Gottfried af Strassburg.

No 3. The Old English Dialects and the Continental Germanic Languages, 1979
    Hans Frede Nielsen:
        A Survey of morphological and phonoligical interrelations

No 4. Tekst, tradition og teori, 1980
    Flemming G. Andersen:
        En introduktion til mundtlig litteratur

No 5. Sammenligende studier i gotisk del 1, del 2, del 3, 1981
    Kirsten Rømer: En sammenligning mellem de gotiske og de oldhøjtyske substantiver 
        med et appendiks om den old- og middelhøjtyske substantivfleksion.
    Ellen Holt-Jensen: Pronominalendelser i gotisk og oldhøjtysk.
    Marianne Juul: Nogle nyere teorier til forklaring af kardinaltallene 70-90 i de germanske sprog 
        med særligt henblik på formerne i gotisk og oldhøjtysk.
    Kirsten Jonasson og Solveig Gaarsmand: Verners lov.
    Thorleif Christiansen: Syntaktisk typologi med særligt henblik på nogle germanske sprog.
    Vibeke Weldingh Johansen: Über die Verwandtschaftsnamen auf -r im Gotischen und im Althochdeutschen 
        - insbesondere VATER.
    Angela Guski: En metodediskussion på baggrund af det nordiske stilling indenfor det germanske sprogområde.
    Frede Nielsen: Krimgotisk: oversigt og problemstillinger.

No 6. The Failure of Reason, 1982
    Marianne Novrup Børch:
        Experience and Language in Chauser.

No 7. The Shetland Liteary Tradition, 1986
    George Stewart: An Anthologi og Modern Shetland Poetry
    
No 8. Marsken rider igen - Om mordet på Erik Klipping, Rumelants marsk Stig-viserne, 1990
    
Jens E. Olesen: Kongemord og fredløshedsdom
    Reinhold Schröder: Dâvon sing ich ü diz liet. Rumelants strofer i anledning af Erik Klippings død.
    Leif Søndergard: Meningsdannelse og mytedannelse i marsk Stig-viserne.
    Iørn Piø: Hvem skrev den lange marsk Stig-vise? Skitse til en arbejdshypotese

No 9. Griseldistemaet gennem tiden, 1992
    
Michael Olsen: Griselda - Omskrivninger og værdiforskydninger.
    Marianne Børch: Chausers Griselda: menneske eller urmenneske.
    Lief Søndergaard: Folkebogens fascination - Griseldis gennem 400 år.
    Iørn Piø: tålmodige kvinder. Den taalmodige kvinde (DgF 257 og to folkeeventyr).
    - Udgået -

No 10. Chausers poetik, 1993
    
Marianne Novrup Børch: Chausers poetik.
    - Udgået -

No 11. Folkelige bevægelser i reformationstiden, 1993
    
Jens E. Olesen: Flyverskrifter og politisk propaganda i reformationstiden - fra Christian II til Grevens Fejde.
    Leif Søndergaard: Fastalavsspillet i reformationskampen - om Peder Smid og Atzer Bonde.
    
Viser fra reformationstiden.
    - Udgået -

No 12. Om Athur og gralsromanen, 1994
    Trond Kruke Salberg: The Origins of the Athurian Legend and of the Matter of Britain/brittany.
    Kajsa Meyer: Crestien de Troyes - hans baggrund og kilder, herunder specielt deres udmøntning i 
        'Le chevalier au lion'.
    Rasmus Thorning Hansen: Eftersøgningstematikken i Wolfram von Eschenbachs 'Parzival' 
        - en tematisk og strukturel undersøgelse.

No 13. Forskning og formidling, 1995
    Niels-Knud Liebgott: Tanker og principper bag nystillingen af Nationalmuseets middelaldersamling.
    Henrik M. Jansen: Formidling af arkæologiske undersøgelser fra dansk middelalder.
    Erland Porsmose:Arven fra landskabet - et eksempel fra Fyn.
    Leif Søndergaard: Ingen forskning uden formidling - ingen formidling uden forskning.
    Claus Koch: Museum med mening. 
    Torben Grøngaard Jeppesen: Formidlingsproblemer. 
    Rolf Dorset: Middelalderen lige til fotoalbummet.

No 14 Paris' dom, 1995. 
    Leif Søndergaard: 
        Paris' dom - fra antikt motiv til middelalderligt fastelavnsspil. Med tekst til Paris' dom og English Summary.

No 15 Fromhed og fristelser, 1996
    Dorrit Einarsen: 
        Fromhed og fristelser. - Margery Kempes bog - en middelalderkvindes erindringer.

No 16 Modern Legends and Medieval Studies, 1996. 
    Tom Pettitt: The Contemporaneity of the Contemporary Legend. 
    Henrik Lassen: Contemporary Legends and Traditions of the Past: The Regenerative Approach. 
    Tom Pettitt: Alien Encounters: Medieval Perspectives on the Modern Contemporary Legend.

No 17 "Enn bat segia allir einnig..." Tradition og fornyelse i Volsunga Saga og Nibelungenlied, 1997. 
    Hans Ørbæk: "Enn bat segia allir einnig..." Tradition og fornyelse i Volsunga Saga og Nibelungenlied.

No 18 Anders Sunesen. Danmark og verden i 1200- tallet. 1998
    
Torben K. Nielsen: Innocens III og Anders Sunesen. 
        Aspekter af den institutionelle og religiøse praksis hos pave og ærkebiskop i 12. århundrede.
    Thyra Nors: Anders Sunesen, det internationale ægteskab og dansk politik.
    Ane Bysted: Om tankerne bag Anders Sunesens Hexaëmeron.
    Kurt Villads Jensen: Anders Sunesen og jøderne. Et forsøg på at overfortolke en tekst.

No 19 Aktivitetskalender Fyn 99
    Center for Middelalderstudier
    Syddansk Universitet, Odense Universitet.

No 20 Venderne og Danmark - et tværfagligt seminar, 2000
    Redigeret af Carsten Selch Jensen, Kurt Villads Jensen og John Lind.
    Kurt Villads Jensen: Saxos grænser. Dehumaniseringen af venderne.
    Ane Lise Bysted: Teologien bag venderkorstogene.
    Vivian Etting: Venderne på Falster.
    Michael Andersen: Slaverne i Roskilde.
    Friederike W. Housted: Stednavne af slavisk oprindelse på Lolland, Falster og Møn.
    Morten Pedersen: Det tidlige kirkebyggeri og sognedannelsen på Falster.
    Jørgen Skaarup: Borrebjerg og Guldborg - arkæologiske vidnesbyrd om Saxo's "Venderplage"
    Henning Nielsen: Sydvestsjælland og venderne.
    Carsten Selch Jensen: Fjender eller venner? Dansk-vendiske alliancer i 1200-tallets første halvdel.
    John Lind: Var Valdemarstidens venderkorstog "topmålet af hykleri"?
    Anna-Elisabeth Jensen: Venner og fjender omkring Østersøen 
        - de dansk-vendiske forbindelser i vikingetid og tidlig middelalder.     
        Præsentation af et arkæologisk forsknings- og formidlingsprojekt inden for Storstrøms Amt.
    
No 21 Kristningen af Norden – et 1000-års jubilæum, 2002
    
Jette Arneborg: Kirke, kristendom og storbønder i Grønland – et nyt forskningsprojekt.
    Jakob Kieffer-Olsen: Gravskikken som kilde til Danmarks kristning.
    Tore Nyberg: Danmarks kristning.

No 22 Lord of the Rings – bog, film, roller, computerspil, 2002
    
Marianne Novrup Børch: Ringenes Herre som Romance.
    Anne Scott Sørensen: Rollespillet i ungdoms- og mediekulturen.

No 23 Middelalderspil i en moderne fordanskning, 2003
    
Leif Søndergaard: 
        Den utro hustru.
        Paris’ dom.
        Mandens magt og kvindens list.
        Spil som en doktor.

No 24 Fynske Antikvarer 2005
    
Birgitte Bøggild Johannsen: Slægten Bircherod – et antikvarisk dynasti fra o. 1700
    Tore Nyberg: Cornelius Hamsfort. Humanisten og Sct. Knuds kloster i 1500-tallet.
    Niels Henrik Holmqvist-Larsen: ”sagas yndede og trofast hengivne søn” 
        – om Lauritz Schebye Vedel Simonsen til Elvedgård, 1780 – 1858.
    Jakob Tue Christensen: Antivaren som arkæolog. De fynske antikvarer som arkæologisk kilde.

No 25 Goternes Sprog, historie og Efterliv, 2006
    
Hans Frede Nielsen: tidlig gotisk sproghistorie.
    Flemming Talbo Stubkjær: Gotisk og oldhøjtysk
    Ingemar Nordgren: Goterna och Skandinavien.
    Tønnes Bekker-Nielsen: Goternes historie - set udefra.
    Mette Bruus: Glimt af goterne i den tidlige engelske litteratur.
    John Lind: Goter og göticisme
    Christian Benne: "ein Kampf um Rom": Die Goten und das deutsche Nationalbewusstsein.
    Marianne Børch: "Ruder than Gothic" - eller hvorfor vi kalder gyserhistorier for gotiske.
    Bo Hakon Jørgensen: Gotik som metafor for modernisme omkring 1900.


No 26 Gotisk workshop - et uformelt formidlingstræf, 2008.
    Ingemar Nordgren: Goter och Goter - en fråga om definition.
    Jan Paul Strid: De origine gothorum.
     Laurits Rendboe: Wulfilas gotiske bibeloversættelse.
     Hans Frede Nielsen: Fra Østersøen til Sortehavet - sproglige spor efter goternes vandringer.
     Carl Erik Lindberg: Subjunktionen patei efter verba dicendi och sentendi i Codex Argenteus.


Last Updated 16.08.2016