Skip to main content

Retningslinjer til abstracts til NSFL-17

Retningslinjer

Konferencesprogene er norsk, svensk og dansk, men præsentationer på engelsk accepteres også.

Oplæggenes længde: 20 minutter + 10 minutter til diskussion

Deadline for abstracts: 1. september 2021

Abstractlængde max 250 ord eksklusive bibliografi

Besked om accept af abstract: 20. september 2021

Tilmelding uden foredrag: 1. november 2021

 

Tilmeldingcmc-sdu@sdu.dk

Last Updated 02.09.2021