Skip to main content

Plenartalere til konferencen NSFL-17 11.-12. nov. 2021

Plenartalere

Vi har  inviteret tre plenartalere som kommer til at belyse konferencens tema: Christina Fogtmann Fosgerau (Københavns Universitet), Gunhild Kvåle (Universitetet i Agder) og Gustav Westberg (Örebro Universitet).

 

Christina Fogtmann Fosgerau

Lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Christina arbejder empirisk og teoretisk med forståelser mellem mennesker i interaktion. Hun er især interesseret i de forståelsesprocesser der relaterer sig til at forstå hinandens mentale tilstande; tanker, følelser, behov, intentioner.

Læs Christina F. Fosgeraus abstract:  Systemisk funktionel lingvistik i sundhedspsykologi og sundhedskommunikation.

Gunhild Kvåle

Professor, Prodekan for forskning,  Fakultetet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder.

Gunhilds forskning fokuserer primært på multimodal, visuel og digital kommunikation, dels i tilknytning til uddannelsesfeltet og dels mere alment. 

Læs Gunhild Kvåles abstract: Multimodal meningsskaping på digitale premisser: Et sosialsemiotisk perspektiv på teknologi.

Gustav Westberg

Lektor, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro Universitet.

Gustav Westberg er docent i svensk sprog. Hans forskning er funderet i multimodal kritisk diskursanalyse og i socialsemiotisk teori. 

Læs Gustav Westbergs abstract: Känslosamma organisationer: om affektiv profitering på samisk autenticitet.

Last Updated 02.09.2021