Skip to main content

Konference om SFL og den kommunikerende organisation

Det er et vilkår for det moderne menneske, at vi gennem hele livet — på godt og ondt — berøres af offentlige og private organisationer, fx virksomheder, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner, politiske organisationer, sundhedsvæsenet, religiøse institutioner og fritidsforeninger. Derfor er ”den kommunikerende organisation” temaet for dette års nordiske konference om SFL og socialsemiotik.

Organisationers identitet, virke og kultur konstitueres og kommunikeres af deres interessenter gennem sprog, billeder, grafiske midler, bygninger og artefakter. Hvordan det sker, og hvordan vi kan forstå det ved hjælp af SFL, diskursanalytiske og multimodale tilgange, er konferencens brede tema.

IKEA som case kan tjene til inspiration. Siden 1940ene har organisationens vision været at skabe en bedre hverdag for de mange mennesker, og dens umiskendelige logo i blåt og gult vækker genkendelse verden over. Mange kender historien om grundlæggeren Ingvar Kamprad, nogle ser frem til at bladre igennem det årlige katalog og enten elsker eller hader at vandre igennem varehusets mange udstillinger. IKEA er også en arbejdsplads, hvor nordisk kultur møder globaliseringen. Og virksomheden skal løbende tilpasse sig interessenternes krav til diversitet, ansvarlighed og bæredygtighed samtidig med, at den bevarer en genkendelig identitet. IKEA er blot ét eksempel på, hvordan vores hverdag foregår i eller i tilknytning til en organisation.

Vi inviterer både abstracts med analytisk og/eller teoretisk fokus inden for alle former for kommunikation, både i og omkring organisationer og på tværs af medier —gerne med en kritisk vinkel.

Mulige emner, som kan undersøges ud fra et sprogligt såvel som et multimodalt perspektiv, kunne være:

  • Identitet, herunder branding, kultur, storytelling, værdier, missioner, visioner og lignende
  • Socialt ansvar og bæredygtighed
  • Krisekommunikation
  • Materialitet, herunder artefakter, arkitektur og rum
  • Læring og uddannelse

Som altid byder vi også oplæg, der adresserer andre temaer end det overordnede konferencetema, velkommen.

Læs hele programmet her.

Læs Book of abstracts her.

Plenartalere

Vi har  inviteret tre plenartalere som kommer til at belyse konferencens tema: Christina Fogtmann Fosgerau (Københavns Universitet), Gunhild Kvåle (Universitetet i Agder) og Gustav Westberg (Örebro Universitet).

 

Christina Fogtmann Fosgerau

Lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Christina arbejder empirisk og teoretisk med forståelser mellem mennesker i interaktion. Hun er især interesseret i de forståelsesprocesser der relaterer sig til at forstå hinandens mentale tilstande; tanker, følelser, behov, intentioner.

Læs Christina F. Fosgeraus abstract:  Systemisk funktionel lingvistik i sundhedspsykologi og sundhedskommunikation.

 

Gunhild Kvåle

Professor, Prodekan for forskning,  Fakultetet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder.

Gunhilds forskning fokuserer primært på multimodal, visuel og digital kommunikation, dels i tilknytning til uddannelsesfeltet og dels mere alment. 

Læs Gunhild Kvåles abstract: Multimodal meningsskaping på digitale premisser: Et sosialsemiotisk perspektiv på teknologi.

Gustav Westberg

Lektor, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro Universitet.

Gustav Westberg er docent i svensk sprog. Hans forskning er funderet i multimodal kritisk diskursanalyse og i socialsemiotisk teori. 

Læs Gustav Westbergs abstract: Känslosamma organisationer: om affektiv profitering på samisk autenticitet.

 

Publikation

Vi planlægger et særnummer af RASK – International Journal of Language and Communication med bidrag, der falder inden for konferencetemaet.

 

Retningslinjer

Konferencesprogene er norsk, svensk og dansk, men præsentationer på engelsk accepteres også.

Oplæggenes længde: 20 minutter + 10 minutter til diskussion

Deadline for abstracts: 1. september 2021

Abstractlængde max 250 ord eksklusive bibliografi

Besked om accept af abstract: 20. september 2021

Tilmelding uden foredrag: 1. november 2021

 

Tilmeldingcmc-sdu@sdu.dk

 

Arrangør: Centre for Multimodal Communication

Alexandra Holsting

Christian Mosbæk Johannessen

Cindie Aaen Maagaard

Jesper Thinggaard Svendsen

Julia Rytter Dakwar

Morten Boeriis

Nina Nørgaard

Søren Vigild Poulsen

Theo van Leeuwen

Tilmelding til NSFL-17

Deadline for abstracts: 1/9 2021. Deadline for tilmelding uden foredrag: 1/11 2021.

Tilmelding til konferencen NSFL-17

Program til NSFL-17

Læs hele programmet til den nordiske NSFL-17 konference

Læs programmet

Book of abstracts

Læs hele Book of abstracts til NSFL-17 konferencen

Book of abstracts

Plenartalere til NSFL-17

Læs om plenartalerne til 17. nordiske konference om SFL og socialsemiotik

Læs om plenartalerne

Retningslinjer til abstracts

Retningslinjer til abstracts til NSFL-17

Retningslinjer til abstracts

Centre for Multimodal Communication

Læs de seneste nyheder ang. CMCs arrangementer, gæsteforelæsninger, forskning mm. på Facebook.

Gå til CMC på Facebook

Last Updated 29.11.2021