Skip to main content

Tværsproglighed i læreruddannelsen

Forskning inden for både sprogtilegnelse, flersprogethed og tværsproglig didaktik har de seneste årtier påvist, at sprogkompetencer hænger sammen på tværs af sprog.

Det er også dokumenteret, at sprogundervisning, der arbejder tværsprogligt, bidrager positivt til elevernes udvikling af sproglig bevidsthed, sproglig nysgerrighed og motivation for sprog.

Udviklingsprojektet vil nu have den viden ud at virke på alle landets læreruddannelser. Målet er at en ny generation af lærere skal bringe de tværsproglige metoder med ud til landets skoler, for sprogundervisningen bliver bedre og mere effektiv, når eleverne kommer i dybden med sprogene og deres sammenhæng.

Behov for sprog i en globaliseret verden

Og der er mange gode grunde til at prioritere sprogundervisningen, understreger lektor Laila Kjærbæk fra Institut for Sprog og Kommunikation. Hun leder projektet i regi af Center for Grundskoleforskning:

– For den enkelte er meget kulturel identitet forbundet med sprog, desuden styrker flersprogethed bl.a. menneskers kognition, og så lever vi i en globaliseret verden hvor vi har brug for stærke sproglige kompetencer på en række forskellige sprog, siger hun og uddyber:

– I dag har vi en langt større andel af flersprogede elever på landets skoler, og de kommer med en masse sproglige ressourcer, som vi udnytter alt for lidt i vores skolesystem. Vi skal have skiftet diskurs, så alle sprog ses som værdifulde og en ressource – og ikke som et problem.

Læs omtale i medier:

 

 

Last Updated 03.03.2021