Counsellor K.Hansen's collection

er

K. Hansenve 

Book collector and counsellor for horticulture K. Hansen (1858-1941)
is shown here in his beloved library. The dignified gentleman is studying one of the larger works from the collection.

 

Counsellor K. Hansen's collection
Kristian Hansen's (1858-1941) collection of 30.-35.000 volumes is one of the country's largest one-man collections. Until 2000 it was a part of the study collection at Ladelund Agricultural College for the use of teachers and students. When Ladelund  Agricultural College was shut down it was, thanks to the support of a foundation, possible to purchase the complete collection at Ladelund Agricultural College for the University of Southern Denmark's Department in Esbjerg.

Hele samlingen bestod af 40. – 45.000 bind, og kernen var Statskonsulent Kristian Hansens bogsamling som blev erhvervet til landbrugsskolen i 1936.

 K. Hansens samling indeholder for den største dels vedkommende værker med emner, der henhører til landbrugsfaglige  eller nært beslægtede emner. Der er dog i samlingen også en meget stor mængde historiebøger, specielt kan fremhæves en stor samling værker omhandlende Struense og dennes bedrifter. Dansk landbrugshistorie havde K. Hansens store bevågenhed og samlingen er på det område nærmest komplet for udgivelser frem til 2. verdenskrig. Også mere almene emner som topografi, teologi, litteratur, opslagsværker, lovgivningsstof  osv. er rigt repræsenteret.

Bogsamlingen der opbevares i Syddansk Universitetsbibliotek i Esbjerg er opstillet emnemæssigt så det med bibliotekarassistance er muligt at fremfinde bestemte værker i samlingen. Desuden er der tidligere udarbejdet en liste over knap 2.000 af samlingens ældste og mest værdifulde værker.

K. HansenBøgerne i Ladelund Landbrugsskoles
bibliotek var opstillet emnemæssigt
- en opstillingsorden der er bibeholdt
efter flytningen af samlingen til SDUB
i Esbjerg.


Tilgængelighed
K. Hansens samling er opstillet i aflåselige reoler i kældermagasinet i Syddansk Universitetsbiblioteks afdeling i Esbjerg. Den mest værdifulde del af samlingen opbevares i bokse. Samlingen er derfor ikke umiddelbart tilgængelig for publikum. Værkerne er opstillet i det emneopdelte opstillingssystem der blev anvendt på Ladelund Landbrugsskoles bibliotek. Det er derfor muligt at fremfinde bøgerne emnemæssigt. Ligeledes er det muligt at finde udvalgte værker via listen over ”Bibliotekets indhold af særligt værdifulde skrifter, større værker, tidsskrifter o.lign.” som er tilgængelig i SDUB Esbjerg og på Informationssalen i SDUB Odense.

En elektronisk katalogisering er påbegyndt, således at hele samlingen efterhånden vil blive søgbar via bibliotekskataloget.
Værkerne i K. Hansens samling stilles til brugernes rådighed efter Syddansk Universitetsbiblioteks almindelige udlånsregler for ældre og værdifulde værker.

Museer og institutioner der ønsker at bruge værker fra samlingen til udstillingsbrug vil kunne aftale særlige lånevilkår mod fornøden garanti for betryggende behandling og opbevaring.

K. Hansens samling kan benyttes efter Syddansk Universitetsbiblioteks almindelige udlånsregler.