Menu

SDU DM Forum

SDU DM Forum er en lokal implementering af Det Nationale Forum for Forskningsdata Management, og arbejder med at udvikle SDU's services inden for data management, Open Science, GDPR og andre juridiske spørgsmål. Forummets kommissorium beskriver formålet således:

SDU DM Forum har til formål, at:

 

  • styre implementering og konsolidering af SDU’s Open Science-politik
  • sikre og understøtte SDU’s DM-indgang i arbejdet omkring forskningsdatamanagement, herunder forskningsdata der er omfattet af databeskyttelsesforordningen og anden gældende lovgivning på området
  • deltage i netværks- og kompetenceskabende aktiviteter via det nationale DM-forum, DeIC m.fl.
  • på bedste vis udnytte midler fra det nationale DM-forum og DeIC til fremme af SDU’s aktiviteter på DM-området.

SDU DM Forum mødes ca. to gange om måneden eller efter behov.

SDU DM Forum blev dannet i 2016 og består af medarbejdere fra biblioteket, eScience Center, RIO, IT Service, forskerstøtteenhederne og Open.

 

To give you the best possible experience, this site uses cookies Read more about cookies

Accept cookies