Skip to main content

Vinderprojekter forår 2020
De Studerendes Verdensmålspulje uddeler hvert år penge til studerende, der arbejder med bæredygtighedsprojekter. Puljen er oprettet af universitetets ledelse og administreres af SDG Hub. Ansøgningerne vurderes af et bedømmelsesudvalg, der typisk består af rektor, en dekan, studiechefen samt to repræsentanter fra SDG Hub, en underviser og en studerende.