Kick-off

Kick-off

Den 24. september 2019 blev det første arrangement i SDU’s Verdensmålsforum gennemført med deltagelse af 300 ansatte og studerende fra SDU.

Som en del af arrangementet arbejdede deltagerne med en række udfordringer (challenges) knyttet til SDU’s arbejde med FN’s Verdensmål. Disse udfordringer er beskrevet af fagmiljøer i fakulteterne og i fællesområdet.

Samlet set blev der på arrangementet udviklet 37 løsningsforslag. Disse forslag blev efterfølgende behandlet af samme fagmiljøer, som stod bag udfordringerne, og på den baggrund udpegede fagmiljøerne 12 løsningsforslag, som ifølge dem har det største potentiale. Disse forslag har nu været til afstemning blandt alle ansatte og studerende på SDU. I alt 2.116 ansatte og studerende har stemt og peget på, at SDU i første omgang bør tage fat på følgende tre løsningsforslag: 

1. Fra affald til ressourcer (58% af stemmerne)

Formålet er at styrke den cirkulære økonomi på SDU, så ressourcerne udnyttes bedre ved at gentænke design, produktion, salg og forbrug, så materialer kan indgå i nye produkter, bruges igen, deles eller måske sælges som en service. De konkrete forslag til handlinger er: kildesortering (tilpasset kommunen), grønt regnskab (effektmåling), genbruge e-skrot, møbler, udstyr mv., craddle to craddle (også ved udbud) samt at recirkulere i stedet for at skrotte (politisk beslutning om salg).

2. SDU bevæger sig (38% af stemmerne)

Det er skadeligt for kroppen at sidde stille på en stol mange timer dagligt. Selvom SDU har denne forskningsviden, har mange medarbejdere jobfunktioner, hvor de stadig sidder stille mange timer om dagen – og det samme gælder for mange studerende i forbindelse med undervisning og forberedelse. Forslaget arbejder med konkrete metoder (fx små bevægelser, madbevægelse, arbejdsbevægelse, social bevægelse og bevidst bevægelse) og guidelines for etableringen af en bevægelseskultur, som kan implementeres i hverdagen til gavn og glæde for medarbejdernes og de studerendes sundhed og trivsel. Det innovative element ligger i udvikling af et effektivt koncept for Active Living (den lille bevægelse, der ikke kræver omklædning), som viser forskningsviden anvendt i hverdagen og samtidig bidrager til en positiv SDU-identitet.

3. Transport der dur – mindre og grønnere transport (29% af stemmerne)

Formålene med løsningsforslaget er at fremme samkørsel blandt SDU’s medarbejdere med henblik på at reducere CO2-aftryk, nedbryde geografiske barrierer, og fremme bekvemmelighed og effektivitet. Løsningsforslaget indebærer mere konkret udviklingen af en samkørsels-app, der kan hjælpe med at organisere og fremme samkørsel mellem SDU’s medarbejdere.

Direktionen behandlede 12. november 2019 afstemningen og besluttede at følge resultatet fra afstemningen. Det betyder, at der igangsættes et arbejde med at udfolde og konkretisere de tre forslag.

Næste arrangement finder sted den 2. april 2020.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies