Skip to main content

Verdensmålene og bæredygtighed på SDU

Videregående uddannelser og forskning er forudsætningen for, at meningsdannere, borgere og politikere kan træffe langsigtede beslutninger på et oplyst og realiserbart grundlag.

FN’s Verdensmål sætter fokus på globale udfordringer, som verdenssamfundet har prioriteret at løse for kommende generationer. Det er udfordringer, som hverken virksomheder, politikere eller forskere kan finde svaret på alene. Der er brug for innovative gennembrud på tværs af fag, sektorer og landegrænser.

SDU ønsker at bidrage til arbejdet med bæredygtig udvikling gennem vores forskning og uddannelser. Klima, energi, demografi, sundhed og ligestilling er blandt de genstandsområder, vi underviser i og gør nye opdagelser indenfor. Vores særlig bidrag ligger i måden, vi praktiserer forskning på: som et klassisk universitet funderet i en dyb faglig viden og som et eksperimenterende universitet, der søger helhedsorienterede løsninger gennem tværdisciplinære forskningsprojekter.

Vi gør det i overensstemmelse med universitetsloven og respekterer den enkeltes forskningsfrihed og dermed ret til at vælge forskningens genstand og metode. Herunder også, om man vil beskæftige sig med bæredygtig udvikling, eller ej.

SDU har knapt 27.000 studerende og 4000 ansatte, og som en stor arbejdsplads betyder det noget, hvordan vi driver kantinen, sorterer affald, foretager udbud og indkøb, arbejder med energioptimering, reducerer forbruget og tager stilling til materialer som papir, plastik, bambus osv. Udover forskning og uddannelse omfatter arbejdet med Verdensmålene således også driften, og her involverer, engagerer og mobiliserer vi hele universitetet.

Redaktionen afsluttet: 15.02.2022