Skip to main content

Temaer

(Af)læring og dannelse i det antropocæne

Mennesket er blevet en planetforandrende kraft med afgørende påvirkning af den nuværende tilstand af Jordens fysiske og levende systemer og hvorledes systemerne udvikler sig de næste mange tusind år. Men kan vi lave om på vores tilstedevær? Hvordan ændrer vi os fra at være ressourceudnyttere til væsner, der drager omsorg for jordens liv? Kan skoler og andre dannelsesarenaer bidrage til en sådan opstilling i vores mentalitet? Vil det fx hjælpe med mere oplysning om bæredygtighed? Eller bliver vi også nødt til at lave grundlæggende om på vores uddannelsessystem og samfundets øvrige institutioner? Disse og andre spørgsmål vil blive gransket under dette tema.

Menneskelige fortællinger om værdi(er) og bæredygtighed

Under dette tema vil vi undersøge, hvad vi tilskriver værdi og finder bevaringsværdigt, og hvad vi finder ligegyldigt. Vi vil i den forbindelse arbejde med spørgsmål som: Hvordan blev økonomisk vækst det dominerende narrativ i samfundet? Er modvækst og grøn vækst mulige modfortællinger? Hvor kom bæredygtighedsbegrebet fra, hvor kan det lede os hen og hvilke krav stiller det til vores væren og forestillingsevne? For at leve et bæredygtigt liv skal vi gøre vores værdier levende. Kan fortællingen om væredygtighed hjælpe os på vej?

Hvad er vores natur?

Ifølge FN’s rådgivende panel for biodiversitet og økosystemer (IPBES) er den ubetinget største årsag til biodiversitetens tilbagegang, at vi mennesker overtager natur for at udnytte så mange ressourcer som muligt til at skaffe mad, materialer og forbedre vores livsstil. Vi vil under dette tema arbejde med spørgsmål som: Ser vi på natur som det ikke-menneskelige og tegner en skarp forskel op mellem to helt adskilte verdener? Eller er mennesket også natur, og er mennesker, dyr og omverden helt grundlæggende forbundne og altid-interagerende størrelser? Hvad betyder kulturelle og religiøse traditioner for vores natursyn?

Kompleksitetsforståelsens nødvendighed

De kriser, vi står overfor, er komplekse og sammenfiltrede. Under COVID-19 mærkede ethvert lokalsamfund pludselig sammenhængen med det globale, og alt, der syntes adskilt, viste sig at være forbundet. Kriserne kunne derfor være en anledning til at sætte spørgsmålstegn ved den overfladiske måde, vi havde forenklet sammenhængene på i stedet for at reducere verdens kompleksitet på samme facon, som man er vant til. Under dette tema vil vi arbejde med spørgsmål som: Hvis vi ikke kan overskue det hele, hvordan kan vi så træffe beslutninger? Hvordan designer vi processer der skal udvikle vores systemer, produkter osv., så de inddrager kompleksiteten? Hvilken rolle spiller digitaliseringen?

Samfundspoesi

Samfundspoesi er en dagsorden, der belyser den måde, hvorpå vi forholder os til relationerne mellem os. At anlægge et samfundspoetisk perspektiv på klimakrisen er en måde at trække dens eksistentielle dimensioner frem i lyset på. Den samfundspoetiske undersøgelse starter og stopper dog ikke ved klimakrisen. Den angår til alle tider relevante forhold vedrørende vores relationelle og kollektive væren i verden. Den samfundspoetiske dagsorden graver så dybt ned, som det er nødvendigt for at begynde at forstå vores måde at være fællesskaber i krise på. Og klimakrisen ses “blot” som en omstændighed, der aktualiserer den samfundspoetiske tilgang.

Sidst opdateret: 17.12.2021