Skip to main content

Tau Ulv Lenskjold

Lektor
Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet

Tau Ulv Lenskjold er lektor på Institut for Design og Kommunikation på SDU og arbejder med praksisbaseret designforskning i krydsfeltet mellem social og økologisk bæredygtighed. Tau forsker herudover i designkultur, design politik, etik og designaktivisme, social design i relation til udsatte grupper i samfundet og co-design i relation til velfærdssamfundets institutioner (fx fængsler).