Skip to main content

Sebastian Mernild

Prorektor og professor
Syddansk Universitet

Sebastian Mernild er prorektor på SDU og professor i glaciologi og klimaforandringer. I perioden fra 2016 til 2020 var Sebastian administrerende direktør for Nansen Center Bergen. Nansen Centeret er et af de mest anerkendte klimaforskningscentre i Nordeuropa. Mernild er desuden udvalgt af FN's klimapanel (IPCC) som hovedforfatter på den 6. IPCC-rapport og har været tilknyttet IPCC-systemet siden 2010.

Sebastian Mernild