Skip to main content

Nina Toudal Jessen

Master i filosofi og Ph.d. i historie
Københavns Universitet

Nina Toudal Jessen har en MPhil i videnskabshistorie fra University of Cambridge og en ph.d. i historie fra Københavns Universitet. Hendes afhandling Jord og Landskab. Relationelle landskabsforandringer i det 20. århundrede undersøgte, hvordan anvendelsen af vore omgivelser sker i en konstant vekselvirkning mellem miljøforståelse, natursyn, ejerforhold og den offentlige forvaltnings regler. Primære interesseområder er derfor naturforståelser, national og international miljøpolitik og sammenhænge mellem forvaltning og anvendt videnskab.

Nina Toudal Jessen