Skip to main content

Erik Mygind du Plessis

Lektor
Institut for Virksomshedsledelse, Syddansk Universitet

Erik Mygind du Plessis er lektor på institut for Virksomledelse ved SDU. Hans forskningsinteresser kredser om forholdet mellem magt og subjekt i moderne organisationer, og han har bl.a. forsket i mindfulness, selvhjælpsbøger, whistleblowing og modstand. Teoretisk er han primært interesseret i poststrukturalistiske og nymaterialistiske tilgange, og empirisk tiltrækkes han af steder hvor 'alternativer' til dominerende organiseringsformer potentielt kan opstå.

Erik Mygind du Plessis