Skip to main content

Anette Grønning

Lektor
Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Anette Grønning er lektor på Institut for Kulturvidenskaber på SDU og forsker i digitale samtaler, herunder særligt e-mail og chat i et hverdags- og arbejdsperspektiv, som hun undersøger i forhold til teoretiske og analytiske kernebegreber som identitet, socialt nærvær, roller og magt. Anette er leder af forskningsprojektet ”Digital konsultation”, der bl.a. undersøger oplevede muligheder og barrierer ved digital konsultation i almen praksis fra patienters og lægers perspektiv.