Skip to main content
Klimaplan

SDU vil udlede langt mindre CO2 i 2030

Der er brug for handling nu, hvis vi skal lykkes med at bringe klodens klimasystem i balance. Det understreger den seneste rapport fra FN’s klimapanel med al tydelighed. På SDU betyder handling, at universitetet skal udlede langt mindre CO2 i 2030 end i dag, og nu inviteres alle forskere, ansatte og studerende til at bidrage med at nå klimamålene.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 19-08-2021

Vi har ikke meget tid, hvis vi skal lykkes med at minimere den klimagæld, vi har opbygget i atmosfæren gennem de seneste århundreder.

Det blev understreget med al tænkelig tydelighed, da danske forskere tilknyttet FN’s klimapanel forleden her på SDU præsenterede konklusionerne fra klimapanelets seneste rapport.

SDU har længe haft fokus på bæredygtig udvikling og vi vil arbejde for, at vores universitet mod 2030 er på niveau med den nationale reduktions målsætning. Derfor er der sat en målsætning om at reducere universitetets CO2-udledning i 2030 med op til 57% sammenlignet med 2018. Det svarer til en reduktion på 70 pct. målt i forhold til 1990, som er det nationale mål.

Vær med til at gøre en forskel

Og nu inviterer vi alle forskere, ansatte og studerende til at bidrage til arbejdet med at skrue ned for universitetets CO2-udledning. Vi ved, at mere klimavenlig adfærd både blandt ansatte, studerende og gæster bliver afgørende for at indfri målsætningerne, og at vi ikke kender alle løsningerne endnu.

Derfor inddrages både studerende, forskningsmiljøer og øvrige ansatte, når SDU dette efterår skal udarbejde en klimaplan, der bliver vores roadmap for SDU’s klimaarbejde frem mod 2030.

Der er ingen tvivl om, at de ting vi gør de kommende år, gør en forskel. Og vi glæder os til at inddrage

Hele SDU i at finde løsninger og indsatser der kan mindske SDU’s klimaaftryk.

 

 


Redaktionen afsluttet: 19.08.2021