Skip to main content
Bæredygtighedsrapport

Den første bæredygtighedsrapport for SDU er udgivet

Med den første bæredygtighedsrapport for SDU giver vi en kort status over arbejdet i 2019 – 2020.

Til juni er det to år siden bestyrelsen på SDU besluttede at gøre FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling til at vigtigt omdrejningspunkt for den forsatte udvikling af universitetet. Med den første bæredygtighedsrapport for SDU giver vi en kort status over arbejdet i 2019 – 2020.

Som det fremgår af rapporten, er der takket være en stor indsats af ansatte og studerende på tværs af SDU iværksat en bred vifte af aktiviteter, der gør bæredygtighed til en central del af universitetets forskning, uddannelser, innovation, eksterne samarbejde og drift.

Samtidig er der næppe tvivl om, at vi som samlet menneskehed forsat står overfor meget store udfordringer i forhold til bl.a. klima, miljø, fattigdom, sundhed, ulighed osv., hvis vi skal nå i mål med ambitionerne bag 2030-agendaen.

Udfordringer som kun kan løses gennem en fælles indsats på tværs af organisationer, sektorer og landegrænser. Som universitet er vi vores rolle og ansvar bevidst i forhold til at bidrage med viden, samarbejde og teknologi i arbejdet med at skabe en mere bæredygtig udvikling for vores fælles jordklode og kommende generationer.

Så selv om rapporten viser, at meget er sket på universitetet siden juni 2019, ved vi, at der endnu er meget at gøre – både i forhold til universitetets egen bæredygtige omstilling og i arbejdet med verdensmålene.

Bæredygtighedsrapporten for SDU følges i juni op af det første klimaregnskab for universitetet.

Ansvarlig for siden: SDU Kommunikation

Redaktionen afsluttet: 12.04.2021