Samarbejde om FN’s verdensmål


SDU ønsker at række ud mod både virksomheder, offentlige institutioner, foreninger og interesseorganisationer i arbejdet med verdensmålene.

I dette katalog præsenterer over 100 forskere fra SDU deres forskellige bidrag til og vinkler på arbejdet med verdensmålene. Hensigten er at inspirere til samarbejde på tværs af fag og sektorer. I er velkomne til at kontakte de enkelte forskere, hvis I ønsker at vide mere om deres arbejde og har en idé til et samarbejde.