Skip to main content

Første møde i SDU’s Klimapanel afholdt

SDU’s Klimapanel har haft sit første stiftende møde

Af: Mai Poulsen, 1. september 2022

21. juni 2022 stod kaffe, te og vand klar i mødelokalet. Klimapanelet skulle efter lang tids forberedelse have sit første og stiftende møde.

Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind, som er formand for Klimapanelet, tog ordet, og mødet kunne gå i gang. 

- Det første møde var meget konstruktivt, og jeg føler, at SDU var meget åben om de problemer og udfordringer, som SDU har i forhold klimaplanen, siger Kristof Tomej, adjunkt fra Institut for Design og Kommunikation, om det første møde.

Kristof Tomej, er et af de 10 medlemmer af Klimapanelet, som udover formanden består af tre teknisk-administrative medarbejdere, tre videnskabelige medarbejdere personale og tre studerende.  

Læs mere: Klimapanelets medlemmer 

Netop sammensætningen af Klimapanelet begejstrer Kristof Tomej.

- Medlemmerne fra Klimapanelet kommer fra forskellige afdelinger og fakulteter og bringer forskellige kompetencer og tilgange til klimatilpasningen med sig, hvilket er en fordel. 

Trods forskellighederne blandt medlemmerne, så brænder de for samme sag. 

- Det er rart at møde nogle, som er ligesindede og brænder for den samme sag [klimaet], sagde Jens Vormslev Lennert, som er en af de tre studerende i Klimapanelet.  

Klimapanelet er en del af løsningen 

- Klimapanelet har en vigtig rolle for universitetets arbejde med klimaplanen, da det er Panelet, som rådgiver universitetets ledelse om klimaarbejdet på SDU. På denne måde kan vi sikre os, at vi gør en indsats de rigtige steder, siger Thomas Buchvald Vind.

Dette bliver suppleret af Jens Vormslev Lennert: 

- Jeg ser Klimapanelet som en del af SDU’s vej til at være en del af løsningen på klima-området fremfor en del af problemet.

Selvom Klimapanelet først havde sit stiftende møde kort tid før sommerferien, har panelet til vinter en vigtig deadline. Til december skal Klimapanelet give sin første beretning om status på klimaarbejdet til SDU’s bestyrelse. Dette er den vigtigste opgave for panelet.   

Tre hovedopgaver 

SDU skal frem mod 2030 reducere universitetets udledning af drivhusgasser betydeligt. SDU’s bestyrelse besluttede at nedsætte et klimapanel som en del af arbejdet med opfølgning og løbende revidering af SDU’s klimaplan for 2030. Klimapanelets hovedopgaver er fastsat i panelets kommissorium.

Opsummeret skal Klimapanelet bidrage gennem forsknings- og praksisviden med uafhængig rådgivning til universitets ledelse om klimaarbejdet, så SDU kan blive et lavemissionsuniversitet.  

Læs også: Klimapanelets kommisorium

Klimapanelet har følgende hovedopgaver: 

  • Vurdere status for opfyldelse af den overordnede målsætning samt mål og delmål på klimaområdet fastsat i SDU’s klimaplan for 2030. 
  • Vurdere behovet for tilpasning af den aktuelle portefølje af indsatser i den igangværende implementeringsbølge, herunder behovet for yderligere indsatser. 
  • Udarbejde anbefalinger til teknologiske løsninger og adfærdsmæssige tiltag, der kan bidrage til realisering af mål for reduktion af SDU’s udledning af drivhusgasser frem mod 2030. 

Panelets vurderinger og anbefalinger skal årligt afleveres som en beretning til bestyrelsens møde i december. Beretningen vil ligeledes blive offentliggjort på sdu.dk, så alle kan se panelets udtalelse om SDU’s vej mod  et lavemmissionsuniversitet.

Sidst opdateret: 31.07.2023