Skip to main content
DA / EN

Der skal være en balance mellem forskning og klimahensyn i SDU’s rejseregler

På SDU skal det fortsat være muligt for forskere og medarbejdere at kunne rejse for at deltage til møder og konferencer.

Af: Denise Abrahamsen og Flemming Bridal Rasmussen

I slutningen af 2022 annoncerede SDU nye rejseregler for ansatte, som er blevet godkendt af SDU’s direktion. SDU’s ansatte opfordres til at begrænse deres tjenesterejser og helt specifikt antallet af flyrejser. Dette er med ønsket om at reducere universitetets samlede af drivhusgasser.

Tjenesterejser er imidlertid en vigtig forudsætning for universitetets samarbejde og forskning med universiteter rundt i verden, og balancen mellem klimahensyn og universitetets primære opgaver, kan være svær.

Ifølge universitetsloven skal et universitet nemlig samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde.

Samtidig er internationalt samarbejde omkring videnskab, teknologi og innovation mellem det globale nord og syd nævnt i FN’s verdensmål 17 som en væsentlig forudsætning for en mere bæredygtig udvikling. På SDU viser universitetets seneste bæredygtighedsrapport, at forskere på SDU har et udbredt samarbejde med forskere i det globale syd.

Læs mere: SDU’s bæredygtighedsrapport

Forud for direktionens godkendelse af de nye rejseregler har sagen derfor  været drøftet med SDU’s Klimapanel, Universitetsrådet og Hovedsamarbejdsudvalget.

”Først og fremmest er det vigtigt, at vi på universitetet bliver meget bevidste om vores klimaaftryk. Det gælder ikke mindst i forhold til universitetets rejseaktivitet. En af overvejelserne bag rejsereglerne er, at vi stadig skal kunne udføre  universitetets primære opgaver inden for forskning og uddannelse.” siger universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind og fortsætter:

”Hvis vores ansatte og studerende ikke kan rejse, så bliver det svært at bedrive forskning og uddannelse. Det betyder, at vores rejseregler ikke skal være for restriktive. Vi har forsøgt at finde en fornuftig balance, der sender signal om vigtigheden i at tage hensyn til klimaet, uden det betyder, at vi ikke kan tillade os at rejse.”

Interventionsformer for grønnere rejseregler

Flere universiteter har de seneste år revideret deres rejseregler for at nedbringe egne drivhusgasser. På Ghent Universitet i Belgien (GU), blev det i 2020 besluttet, at universitetet skal reducere sin CO2-udledning med 55% i 2030 sammenlignet med 1990. Dette blev besluttet på baggrund af alvorligheden omkring klimarisen, men især efter, at beregninger viste, at 30% af universitetets samlede CO2-udledning stemmer fra flytransport.

En stor del af SDU’s samlede CO2-udslip stammer ligeledes fra transport og tjenesterejser. Ifølge SDU’s klimaregnskab blev der i 2018 udledt 4.426 tons CO2-ækvivalenter som følge af transport, der både indbefatter fly, tog, samt kørsel i SDU’s tjenestekøretøjer samt eget køretøj. 

Læs mere: Nye rejseregler skal nedbringe SDU’s CO2-aftryk

De nye rejseregler på SDU er dog ikke lige så strikse som de er på GU. Her er det som udgangspunkt ikke muligt at booke flyrejser, hvis destinationen kan nås på en togrejse inden for otte timer. Derudover opkræver universitetet en klimaafgift på £50 pr. Ton CO2-ækvivalenter udledt af den pågældende flyrejse. Afgiften bruges efterfølgende til at gøre tog- og busrejser billigere for ansatte.

Om videre overvejelser for GU’s rejseregler fortæller Irene Govaert, der er miljørådgiver på universitetet, følgende:

”We would like to further link the compensation price with the ETS price, and we would also like to expand to student air travel in the future.”

På GU er der altså planer om, at rejsereglerne også skal inddrage de studerende i fremtiden.

Læs mere: Ghent Universitets rejsepolitik

Modsat GU indbefatter SDU’s nye rejseregler ikke nogen generelle regler for, hvor lang eller kort en rejse må være før det er tilladt at tage flyet. Det gælder, som fortsat, at alle rejser skal godkendes. For indenrigsrejser og flyrejser under 500km, er det dog ikke blot rejsen, men også transportmidlet, som skal godkendes. Dette betyder imidlertid ikke, at en flyrejse er forbudt.

I stedet opfordres SDU’s ansatte blot til at begrænser deres tjenesterejser og helt specifikt antallet af flyrejser. Derfor bliver den rejsende nu oplyst om en flyrejses estimerede udledning af drivhusgasser ved brug af SDU’s rejsebureau. Ved at gøre den rejsende opmærksom på rejsens klimapåvirkning, kan vi håbe, at den rejsende genovervejer valg af transportmiddel eller hvorvidt rejsen i det hele taget er nødvendig. 

Derfor vil SDU også understøtte universitetets ansatte i at vælge klimavenlige transportformer samt afholde virtuelle møder og konferencer i det omfang, at det er muligt.

Derudover er det blevet vedtaget, at universitetets diesel- og benzindrevne køretøjer skal udfases og erstattes med klimavenlige køretøjer, herunder el-biler.

Selvom SDU’s nye rejseregler ikke er nær så restriktive som GU’s, så er vigtigheden af rejseregler ikke mindre vigtig. Derfor har SDU også fremlagt en række principper, der kan hjælpe ansatte med valget at transportmiddel forud for deres rejse, såfremt virtuelle alternativer ikke er mulige.

Tiden må vise, om den nye rejseregler og de dertilhørende principper får en effekt. Derfor bliver rejsereglernes tilstrækkelighed også løbende evalueret.

 
 
 
 
 
Hvad er ETS?

ETS er EU's emissionshandelssystem. Systemet er baseret på et princip om emissionslofter- og handel. Det betyder i praksis, at det prissætter CO2-kvoter, som virksomheder herefter køber ift. deres egne drivhusgasemissioner. Jo mindre virksomheden forurener, desto mindre skal virksomheden derfor betale. ETS-systemet sørger for, at antallet af kvoter falder løbende, hvorfor emissionerne ligeledes vil falde med tiden. Kilde: Europa-Kommissionen

Fokusrapport

Nysgerrig på, hvor meget CO2-udledning SDU egentlig generer på flyrejser? Data herom bliver løbende opdateret i forhold til både udenrigs- og indenrigsrejser på tværs af universitetets organisatoriske enheder. Du kan tilgå data her.

Fokusrapport - Flyrejser

Vidste du, at...

De nye tal for 2022 vedr. tallene på antal kilometer og CO2-udledning lige er blevet opgjort? De viser, at vi på SDU har haft et forholdsvist lavt forbrug hvad angår flyrejser i 2022. Faktisk er tallene ligeså lave som i 2020, hvor der var nedlukning pga. COVID-19! Dette er positivt for SDU, og vi håber at de flotte tal også viser sig i 2023.

Sidst opdateret: 06.03.2023