Skip to main content

SDU Green Labs sender et bæredygtigt signal til omverdenen og giver brugerne en selvforståelse

SDU Green Lab

Af: Frederikke Malling Hansen 

I 2021 blev en række forskningssektioner på SDU certificeret som green labs, og projektet blev skrevet ind i Klimaplanen. Bag certificeringerne står den californiske nonprofitorganisation My Green Lab. Organisationen ønsker at gøre videnskab mere bæredygtigt og skabe en kultur i laboratorierne, hvor man som bruger tænker bæredygtigt.

My Green Lab var ikke i SDU’s bevidsthed, før en forsker fra Institut for Molekylær Medicin på en tur til Irland hørte om nogle samarbejdspartnere, der var blevet certificeret. Derfra gik det stærkt, og siden da har Marianne Due kørt projektet. 

”Vi valgte at blive certificeret ret hurtigt, selvom de fleste af os arbejdede hjemmefra under nedlukning. Det gjorde vi for at holde momentum og vise, at det kunne lade sig gøre for os at blive certificeret. Det blev så lovet, at vi kunne blive re-certificeret,” fortæller Marianne Due om projektets start.

I udarbejdelsen af certificeringen bliver man spurgt ind til alle områder, der kan udgøre en klimabelastning, hvorefter organisationen kommer med deres råd og bud til, hvad man kunne forbedre. Herfra er det op til de enkelte, hvad de ønsker at arbejde videre med. For Marianne Due var det en perfekt måde at arbejde med det på. 

”Det med, at man selv kan bestemme, hvad man vil arbejde med, og hvordan arbejder med det, passer meget godt ind i den universitetstankegang, hvor hver forsker nærmest har sin egen virksomhed” fortæller hun og forklarer, at laboratorierne altså ikke skal leve op til en lang række fastlagte punkter, men at de i stedet kan arbejde med relevante og reelle forandringer samt gå i dybden med dem.

SDU Green Lab

Certificeringen handler derfor mere om, at dem, der i kortere eller længere tid arbejder med laboratorierne, skal oparbejde nogle gode og bæredygtige vaner og derigennem ændre deres daglige gang. Marianne Due sammenligner det med en beredskabsplan:

”Du skal jo kende beredskabsplanen, du skal ikke først hen for at læse den. Vi skal få det ind som en vane, derfor er to tredjedele af projektet mere rettet mod adfærd, og at få det på rygraden. Vi skal være fri for at have tjeklister. Det er noget, der irriterer mange og måske særligt de frie forskere”.

Læs mere: SDU er først i Danmark med prestigefyldt bæredygtigheds-certificering

Certificeringens betydning

Ifølge Marianne Due er det dog ikke, fordi de ikke kunne have lavet arbejdet uden certificeringerne, og det er ikke noget, de ikke selv kunne have tænkt sig til. 

Alligevel giver det dog en værdi at have My Green Lab-certificeringerne.

”Grunden til, at jeg var en af dem, der talte for certificeringen, var netop, at der kommer nogle udefra og vurderer. Det er meget rart, at der kommer nogle udefra og sætter en ramme” fortæller Marianne Due og tilføjer:

”Det er op til os selv, om vi vil have den højeste certificering, for så må vi lægge os i selen og arbejde med alle områder. Vi synes dog mere, at det er relevant at have fokus på at arbejde med de områder, der fører til den største reduktion i SDU’s CO2-udledning” 

Hun forklarer, at de ikke har valgt at gå certificeringsvejen for at få den bedste og højeste certificering, men fordi det giver et fokus og en retning. Og selvom de måske ikke går efter det højeste niveau, så ønsker de hele tiden at gøre det bedre og udvikle sig.

”Det giver en retning, og det giver internt en selvforståelse,” fortæller hun om den værdi, det giver dem at arbejde med certificeringerne, men udadtil sender det også et signal.

”Udadtil er det en blåstempling af, at vi gør noget”.

Et af de projekter, som de bl.a. har arbejdet med i My Green Lab-projektet, og som har været et af deres hovedfokusser, er indkøbet af en plastgranulator, som betyder, at SDU selv kan sælge plasten videre til genanvendelse. Ifølge Marianne Due viser netop granulatorprojektet også, at de ønsker at udvikle sig og komme et stykke videre i bæredygtighedens navn. 

Læs mere:  SDU indkøber plastgranulator – det havde ikke ladet sig gøre uden det brede samarbejde  

 
 

My Green Lab

  • My Green Lab er en californisk nonprofitorganisation, og de står bag Green Lab-certificeringerne 
  • Deres mål er, at videnskab skal være bæredygtigt, og at der skal være en kultur, hvor man medtænker bæredygtigheden
  • Certificeringen foregår gennem et spørgeskema, hvor de spørger hele vejen rundt om alt fra arbejdsgange i laboratoriet og på kontoret, hvordan laboratoriet styres, til brugen af flytransport mv.
  • My Green Lab har fem niveauer af certificering: bronze, sølv, guld, platin og grøn
     
     

Sidst opdateret: 08.05.2023