Skip to main content

Gode idéer bliver til handling: Nu bliver der slukket for printerne om natten


Af:  Frederikke Malling
2022 har været et år præget af stigende priser og energikrise. For mange har det skabt kreative løsninger og øget opmærksomhed på tændt lys og brug af vaskemaskinen.

Men her på SDU har det også affødt undren og gode idéer til at mindske unødig brug af energi. Et forslag har været at mindske brugen af strøm fra printerne, når de bruger standby-strøm om natten.

SDU IT har derfor orienteret om, at printerne fremover vil være slukkede fra klokken 18 og frem til den første bruger igen tænder for dem.

Man forventer at løsningen vil medføre en strømbesparelse på omkring 25.000 KWh årligt. Omregnet vil det spare SDU for 3,6 tons CO2-ækvivalenter om året, når man omregner ud fra faktoren for 2021.

Kreative løsninger i krisetider

Universitetsdirektør, Thomas Buchvald Vind, tror, at energikrisen har hjulpet på vej mod en større bevidsthed om vores forbrug.

”Det er selvfølgelig en ulykkelig situation, at vi er havnet der, fordi det hænger jo også sammen med den krig, der er i Europa, men jeg tror alligevel, at det også er med til, at vi alle sammen får en bevidsthed om, at der er nogle ting, vi godt kan løse på nogle andre måder, end vi har gjort det tidligere” siger han.

Han fortæller, at en kollega henvendte sig til ham med en undren over printerne og deres brug af standby-strøm om natten. Thomas Buchvald Vind tror, at den undren og løsning, der kom ud af det, måske ikke var kommet til overfladen, hvis ikke vi var begyndt at tænke mere på vores strømforbrug i forbindelse med krisen.

”Det er måske et meget godt eksempel på, at vi har nogle anledninger nu til lige at stoppe op og spørge, om den måde vi har gjort tingene på, om vi også skal fortsætte med det, eller hvis vi nu ændrer noget, om vi så mister meget ved det, og det gør vi måske ikke” siger Thomas Buchvald Vind.

Sidst opdateret: 31.07.2023